Bitcoin. Cisza przed burzą…

Eksperci z Glassnode uważają, że przedłużająca się konsolidacja ceny na wykresie bitcoina stanowi przysłowiową „ciszę przed burzą”. Kierunek kolejnego dużego ruchu bitcoina będzie prawdopodobnie warunkowany podażą i popytem, ​​a nie „premią spekulacyjną/dyskontem”.

Cisza przed burzą

Podczas gdy w ciągu ostatnich kilku tygodni cena bitcoina pozostaje uwieziony w wąskim korytarzu cenowym, kilka kluczowych wskaźników on-chain wskazuje teraz ogólnie na pozytywny trend. Badacze z Glassnode zawarli szczegóły swoich obserwacji i wniosków w ramach publikowanego cyklicznie raportu.

„Ubiegły tydzień otworzył się na najwyższym poziomie 35 128 USD i spadł do najniższego poziomu 32 227 USD. Zaczyna się to wydawać ciszą przed burzą, gdy wyciszona i cicha aktywność pojawia się zarówno w metrykach spot, pochodnych, jak i on-chain”zauważyli badacze Glassnode.

Górnicy BTC odzyskują siły po działaniach Chin

Glassnode wskazuje na wczesne oznaki ożywienia wskaźnika hash rate sieci Bitcoin, które spadło po chińskim ataku na sektor miningowy BTC. Zmusiło to lokalne kopalnie do przejścia w tryb offline lub przeniesienia się za granicę. Badacze zwrócili uwagę na to, że szybkość, z jaką moc powraca do Bitcoina może zadecydować o tym, czy ogólne nastroje na rynku są niedźwiedzie czy bycze.

Zgodnie z treścią raportu, całkowita moc obliczeniowa dedykowana sieci poprawiła nieco swoje wskazania po ostatnim spadku z 55% do 39%. Gdyby wskaźnik pozostał na tym poziomie, oznaczałoby to, że prawie jedna trzecia mocy obliczeniowej, na którą wpływ miały chińskie zakazy, powróciła do sieci.

Jeśli hash rate będzie odzyskiwać siły w takim tempie, może to oznaczać, że znaczna liczba górników z sukcesem zakończyła proces migracji i /lub ponownie uruchomiła swój sprzęt. Co za tym idzie, może to również zmniejszyć presję na sprzedaż, ponieważ ci górnicy mogliby znowu zarabiać i nie martwić się koniecznością upłynnienia zarobionych przez siebie środków.

Jednocześnie całkowita pozycja netto aktywnych górników Bitcoin ponownie rośnie, co oznacza, że ​​zwiększają oni swoje zasoby BTC w wystarczająco wysokim tempie, aby zrównoważyć sprzedaż prowadzoną przez górników offline.

Bitcoiny znowu odpływają z giełd

Innym wskaźnikiem nastrojów rynku jest to, czy BTC jest głównie deponowany na giełdach, czy też z nich wycofywany. Zasadniczo, im więcej użytkowników cyfrowych monet przenosi się na giełdy, tym większe prawdopodobieństwo, że sprzedają oni swoje monety – i odwrotnie.

W maju, kiedy kurs BTC/ USD wciąż był notowany na poziomie na prawie 60 000 USD, widzieliśmy „nieustanne wyczerpywanie się rezerw giełdowych, z których wiele było w drodze do Grayscale GBTC Trust lub zostało zakumulowane przez instytucje”.

Jednak po tym, jak (w ciągu ostatnich kilku miesięcy) cena BTC spadła o około 50%, użytkownicy zaczęli masowo deponować swoje bitcoiny z powrotem na platformach transakcyjnych, prawdopodobnie sprzedając go w trakcie spadku – lub przynajmniej przygotowując się na wykonanie takiego ruchu.

To znowu uległo zmianie…

„Przez cały maj…, wraz z wyprzedażą na rynku o ~50%, na giełdach została zdeponowana ogromna liczba BTC” – zauważyli eksperci Glassnode. „Na podstawie wskazań 14-dniowej średniej ruchomej, w szczególności ostatnie dwa tygodnie przyniosły odpływy środków w tempie ~ 2 tys. BTC dziennie.”

Ponieważ zmienność bitcoina spada, coraz więcej posiadaczy BTC wycofuje swoje monety z giełd bez zbliżającego się ryzyka paniki. W związku z tym „transakcje, które są realizowane, stanowią zwykle mniej spekulacyjną i bardziej „celową” próbkę w porównaniu do pieniącego się rynku byka”.

Spadki aktywności na rynkach instrumentów pochodnych

Tymczasem aktywność na rynkach kryptowalutowych instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty terminowe i opcje, nadal spada. Po serii masowych likwidacji, które towarzyszyły spadkowi rynku aktywów cyfrowych w maju, może to sugerować „zmniejszony apetyt na lewarowane spekulacje”.

Tak znaczny spadek na wszystkich rynkach instrumentów pochodnych zmniejsza ich wpływ na cenę. W rezultacie wolumeny transakcji spot BTC stopniowo odzyskują swoją rolę jako głównej siły napędowej ruchów cen bitcoina zamiast „krótkich/długich squeezów lub lewarowanych likwidacji” – wyjaśniło Glassnode.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze