Bitcoin za 100 000 USD jeszcze w tym roku?

Cena bitcoina (BTC) osiągnęła w tym tygodniu nowy rekord, osiągając w ubiegłą środę poziom bliski 65 000 USD. Biorąc pod uwagę, że kurs kryptowaluty względem dolara może chcieć osiągać dalej nowe szczyty, a jej kapitalizacja rynkowa utrzymuje się powyżej 1 biliona dolarów, można zadać pytanie, jakie są szanse na bitcoina za 100 000 USD jeszcze w tym roku?

Oceńcie sami…

JP Morgan

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku, analitycy amerykańskiego banku inwestycyjnego JPMorgan snuli prognozy, jakoby cena bitcoina miała wznieść się do poziomu nawet 650 000 USD. Jedynym warunkiem powyższego miałoby być to, że cyfrowe aktywo osiągnie kapitalizację równą złotu. Prezes JPM, Jamie Dimon, w przeszłości głośno krytykował bitcoina. Rosnące zaangażowanie firmy w projekty kryptowalutowe odzwierciedla rosnącą integrację kryptowaluty z tradycyjnym sektorem finansowym.

MicroStrategy

Dyrektor generalny MicroStrategy, Michael Saylor, stał się już wręcz legendarnym, bitcoinowym inwestorem, znanym z zamiany rezerw gotówkowych swojej firmy na BTC i zachęcania liderów innych korporacji do pójścia w jego ślady. Lider branży BI posiada ponad 90 000 BTC o wartości około 5,5 miliarda dolarów. Nic dziwnego, że Saylor jest wyjątkowo byczy, jeśli chodzi o cenę BTC. Podczas marcowego wywiadu dzielonego CNBC stwierdził, że „widzi, jak bitcoin osiąga milion… [lub] pięć milionów”.

Pantera Capital

Pantera Capital, uruchomiony w połowie 2013 r. amerykański, kryptowalutowy fundusz inwestycyjny, prognozował, że bitcoin może osiągnąć cenę w wysokości 115 000 USD jeszcze przed wrześniem 2021 roku. Wezwanie firmy Pantera opiera się na modelu ceny Stock to Flow (S2F), który zdaje się wykazywać jak na razie wysoki stopień mocy predykcyjnej. Biorąc pod uwagę specyfikę czasową prognozy analityków Pantery, a także ich odniesienia do jego racjonalnych fundamentów można by uznać, że taka prognoza nosi pewne znamiona racjonalności…

cena bitcoina
wykres historyczny BTC/USD; źródło: tutaj

W jaki sposób uwarunkowania gospodarcze sprzyjają rajdowi ceny bitcoina?

Same prognozy, bez względu na to, kto je stworzy, nie wystarczą, aby wynieść BTC do sześciocyfrowego poziomu ceny. Potrzebni są entuzjastyczni kupcy i hodlerzy niezależnie od tego, czy są to inwestorzy indywidualni, czy też duże instytucje.

Biorąc pod uwagę fakt, że tytani finansowi, tacy jak BlackRock i MasterCard, niedawno także ogłosili swoje zaangażowanie w bitcoin, nie ma wątpliwości co do instytucjonalnego apetytu na cyfrowe aktywo.

Być może najbardziej przekonującym powodem, który przyciąga do bitcoina zarówno dużych, jak i małych inwestorów jest oczekiwanie – a nawet obserwacja – wysokiej inflacji. Ponieważ banki centralne na całym świecie „drukują”coraz więcej pieniędzy w odpowiedzi na implikacje COVID-19, nad światem krąży wizja pogłębienia się spadku wartości waluty fiducjarnej i wzrostu kosztów towarów i usług.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze