JPMorgan | Bitcoin będzie kosztował 650 000 USD

JPMorgan przepowiada, że Bitcoin będzie kosztował 650 000 dolarów. Jest jeden warunek. Kapitalizacja rynkowa króla kryptowalut musiałaby osiągnąć wartość złota. JPMorgan opublikował raport, w którym wyjaśnia, dlaczego bitcoin i złoto miałyby być głównymi beneficjentami pandemii koronawirusa.

Czy Bitcoin może osiągnąć 650 000 USD, jak sugeruje JPMorgan?

W ostatnich miesiącach cena BTC rośnie w bardzo szybkim tempie. Moneta cyfrowa była w stanie przyciągnąć uwagę olbrzymiej liczby inwestorów z całego świata. Jednak najważniejszą rzeczą, o której należy tutaj wspomnieć, jest to, jak firmy zaczynają lokować swoje fundusze w Bitcoin.

Bank inwestycyjny JPMorgan sądzi, że ​​sposób, w jaki Bitocin rozwinął się w tym roku, był absolutnie niezwykły. Podczas gdy inne aktywa mają duże kapitalizacje rynkowe (więcej nić biliony USD), Bitcoin jest nadal wyceniany na 0,44 bln USD. Tylko w tym roku Bitcoin wzrósł o 0,3 biliona dolarów w kontekście walidacji rynkowej. To zaś, pozwoliło mu niedawno osiągnąć wycenę na poziomie 24 000 dolarów.

bitcoin kontra wszystko inne jpmorgan
źródło: tutaj

W raporcie JPMorgan czytamy:

„Alternatywne„ waluty ”, takie jak złoto i bitcoin, były głównymi beneficjentami pandemii w ujęciu względnym, zwiększając swoje aktywa (do celów inwestycyjnych) odpowiednio o 27% i 227%.”

Jest kilka warunków…

Jeśli sytuacja waluty cyfrowej będzie nadal rozwijać się w takim tempie i przyciągać dużą liczbę inwestorów możliwe, że osiągnie 650 000 USD. Stałoby się tak, gdyby Bitcoin osiągnął taką samą kapitalizację rynkową jak złoto. Oczywiście, im dłużej trwało będzie osiągnięcie tej wartości przez Bitcoin, tym niższa potrzebna będzie cena cena, biorąc pod uwagę codzienne wypuszczanie na rynek nowych monet BTC.

Jak wyjaśnia JPMorgan, cena największego zasobu cyfrowego nie osiągnie tego poziomu dziś bądź jutro. Jednak biorąc pod uwagę, że na całym świecie postępuje duża adopcja instytucjonalna, może do tego dojść wcześniej czy później (czytamy w raporcie).

MicroStrategy, Ruffler i MassMutual to tylko niektóre z firm, które zainwestowały miliony dolarów w Bitcoin. Nie dalej jak wczoraj nawet sam Elon Musk opublikował na Twitterze enigmatyczną wiadomość, najprawdopodobniej w odpowiedzi na zachęty Michaela Saylora, aby Tesla zainteresowała się kupnem BTC:

W przyszłości może być więcej firm, które zainwestują w kryptowalutę i pomogą cenie osiągnąć nowe szczyty.

Tylko w tym roku wartość BTC wzrosła z 3800 USD do 24 000 USD. To był bardzo dobry rok dla Bitcoina. Czy w 2021 może być jeszcze lepiej? Jeśli inwestorzy instytucjonalni będą nadal wchodzić na rynek, przewidywania JPMorgan mogą nie być wcale takie szalone.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze