Bitcoin 2013, 2017, 2021 | Ile jest jeszcze miejsca na wzrosty?

Były dyrektor wykonawczy Goldman Sachs i obecny dyrektor generalny Real Vision Raoul Pal ocenia krótko- i długoterminowe perspektywy bitcoina.

Pal twierdził, że trend dodawania „laserowych oczu”na zdjęcia profilowe na Twitterze przez entuzjastów bitcoina był, z perspektywy czasu, oznaką zbytniej pewności siebie:

Po sporej korekcie na rynkach kryptowalut Pal mówi, że szuka każdej gotówki, jaką tylko zdoła znaleźć, aby dokupić kryptowalutę. Pomimo ostatniego price action nie wierzy, że byki pokazały już wszystko, na co je stać:

„Tylko tymczasowa, duża korekta.”

Aby unaocznić możliwość, że hossa znalazła się jedynie w przerwie przed kontynuacją wzrostów, Pal wziął pod uwagę poziomy cen całych, dotychczasowych cykli byków z lat 2013 i 2017 i porównał je z bieżącym cyklem.

„Może ci się przydać… BTC teraz w porównaniu z 2013”:

porównanie wykresu bitcoina 2013 2021
źródło: tutaj

Przygląda się również zachowaniu cen podczas hossy w 2017 r. Ma to, jego zdaniem, ilustrować możliwość potencjalnej kontynuacji wzrostów:

„BTC teraz a w 2017…”

cena bitcoina 2016 2018
źródło: tutaj

Pal twierdził wcześniej, że w porównaniu z tradycyjnymi rynkami przestrzeń aktywów kryptowalutowych jest stosunkowo niewielka. W tempie, w jakim wschodząca klasa aktywów rośnie, osiągnięcie podobnego udziału w takim rynku jak tradycyjne rynki finansowe może katapultować rynki kryptowalut nawet 200-krotnie.

„Rynek kryptowalut ma wartość 2 biliony dolarów. To jeszcze 100x stąd. Ale myślę, że z czasem pożre wszystkie te aktywa, więc może nawet 200x. Nie, to nie będzie prosta linia, ale to największa zmiana na rynkach finansowych. System pieniądza, ekonomia i sposób zarządzania gospodarkami w całej historii w najszybszym i najkrótszym czasie, jaki kiedykolwiek się wydarzył. […]. Ludzie będą chwytać się swoich własnych narracji, aby nadać sens temu światu, ale ten świat jest nie do powstrzymania […]. [bitcoin] będzie przechodził przez ogromne cykle koniunkturalne. Będą okresy, w których będziesz tracić pieniądze i chwile, w których poczujesz się jak bóg”.

Z archiwum Bithub:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze