Vitalik Buterin domaga się zlikwidowania możliwości refundacji gasu

4 660

Buterin opublikował na Githubie Ethereum EIP-3298. Sugeruje w nim konieczność usunięcia pewnych możliwoścodnosnie wykorzystania gasu dla funkcji „SSTORE” i „SELFDESTRUCT” .

Ethereum umożliwia obecnie użytkownikom przechowywanie gasu w ramach smart kontraktów przy użyciu funkcji SSTORE. Używając SELFDESTRUCT do zniszczenia kontraktu, możliwe jest wykorzystanie gasu przechowywanego w kontraktach do pokrycia kosztów transakcji, gdy ceny gazu są wysokie. Użytkownicy korzystają z tego dzięki tokenom takim jak CHI, uruchomionym przez zespół stojący za giełdą 1-inch.

Chociaż gas tokeny mogą być przydatne do arbitrażu ceny gasu, uważa się, że refundacje paliwa ethereum przyczyniają się do wzrostu stanu, jako że wiele kontraktów jest dodawanych do węzłów Ethereum w chwilach, gdy ceny gasu są niskie.

Inwestor ParaFi Capital, Nick Chong, opublikował szczegółową analizę praktyk tego rodzaju. Wyjaśnił, jaki wpływ EIP-3298 będzie miał na sieć. Zauważył, że ceny GST2 (innego gas tokena) oraz CHI spadły w ten weekend. Argumentował, że EIP Buterina mógł mieć na to niebagatelny wpływ.

Jeśli propozycja zostanie przyjęta, będzie uwzględniona w londyńskiej aktualizacji Ethereum, zaplanowanej na lato tego roku. Może również oznaczać koniec ery gas tokenów, takich jak CHI i GST2, ponieważ przestałyby wówczas pełnić swoją funkcję.

Ethereum ma problemy

Propozycja Buterina pojawia się w obliczu poważnych problemów związanych z gasem w sieci Ethereum.

Na początku tego miesiąca opłata za korzystanie z sieci osiągnęła nowy rekordowy poziom. 22 lutego opłaty za gaz na krótko przekroczyły 1000 gwei, co stanowi równowartość około 346 USD za prostą transakcję Uniswap.

Chociaż od tego czasu sytuacja nieco się poprawiła, przeciążona sieć nadal stanowi duży problem.

Kłopoty Ethereum pomogły prawdopodobnie w sukcesie Binance Smart Chain. Sieć prowadzona przez Binance oferuje podobne funkcjonalności do Ethereum, niemniej jednak w bardziej scentralizowanym formacie. Protokoły takie jak PancakeSwap przywołują elementy DeFi na Uniswap, a użytkownicy łańcucha mogą uczestniczyć w działaniach takich jak yield farming. Poza kwestią centralizacji, Binance Smart Chain jest znacznie tańszy w użyciu. W ostatnich tygodniach przyciągnął do platformy wielu użytkowników i twórców.

Historia Binance Smart Chain doprowadziła również do starć między sympatykami Ethereum a Changpengiem Zhao, założycielem Binance.

„ETH jest teraz siecią dla bogatych ludzi, ale wkrótce ci goście będą biedni”, powiedział szef Binance, odnosząc się do opłat za gas. Następnie wyjaśnił, że jego zdaniem sukces Ethereum może paradoksalnie doprowadzić do jego upadku.

Pomimo ciągłych problemów z opłatami w Ethereum i możliwego zagrożenia ze strony Binance Smart Chain i innych łańcuchów bloków warstwy 1, takich jak Solana, wydaje się, że poczyniono postępy w rozwiązaniu problemu. W marcu na dobre zostanie wprowadzone rozwiązanie Optimism dla warstwy 2 Ethereum. Aktualizacja obiecuje pomóc w efektywnym skalowaniu łańcucha bloków.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze