Tesla Elona Muska rozważa akceptację DOGE jako środka płatności?

Elon Musk opublikował na Twitterze ankietę, w ramach której pyta swoich obserwatorów czy Tesla powinna zacząć akceptować DOGE jako środek płatności za swoje samochody.

Musk jest wielkim fanem DOGE. Wspominał o kryptowalucie podczas swojego sobotniego występu w SNL.

Wcześniej Musk ogłosił, że Tesla zacznie akceptować Bitcoin i nie zamierza zamieniać ich na waluty FIAT.

Jednak, jak się później okazało, firma w końcu spieniężyła 10 procent swoich udziałów w BTC. Według Muska miało to na celu udowodnienie płynności bitcoina.

Co sądzicie na ten temat? Czy to kolejny żart ze strony Elona Muska? Czy Tesla rzeczywiście mogłaby wprowadzić opcję płatności w DOGE?

POMPUJEMY?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze