SEC vs Ripple | Ripple domaga się ujawnienia zasobów XRP pracowników SEC

5 987

Coraz ciekawsze wątki docierają do nas w sprawie SEC kontra Ripple. Tym razem firma zażądała od SEC ujawnienia, w jakie aktywa cyfrowe inwestowali pracownicy Komisji. W jakim celu? Przekonajcie się sami.

Pokażcie, co macie w portfelach!

Firma Ripple złożyła niedawno wniosek, który ukierunkowany jest na zmuszenie amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) do ujawnienia zasad i informacji dotyczących jej pracowników tradujących kryptowalutami, takimi jak bitcoin, ethereum i XRP.

Zgodnie z treścią wniosku złożonego przez adwokata Jamesa K. Filana, Ripple chce, aby SEC przedstawiła

… zanonimizowane dokumenty odzwierciedlające decyzje dotyczące wstępnego rozliczania transakcji w odniesieniu do XRP, bitcoinów i eteru lub alternatywnie, aby te informacje zostały przedstawione w formie zagregowanej”.

Ponadto, we wniosku wspomniano również o dokumentach dotyczących zasobów XRP pracowników SEC.

„Pozwani ubiegają się również o certyfikaty dotyczące zasobów XRP pracowników SEC – ponownie, albo z redakcją danych osobowych, albo w formie zbiorczej. Spotkaliśmy się i rozmawialiśmy z SEC w tej sprawie 8 lipca, 15 lipca, 18 sierpnia i 25 sierpnia, bez efektów”.

Dlaczego te dokumenty są tak ważne dla obrony Ripple?

Poprzednie żądania Ripple spotkały się z odmową ze strony SEC. Ripple zapewniało, że „przedstawienie pewnych informacji” jest integralną częścią zrozumienia przez pozwanych zasad SEC dotyczących zasobów cyfrowych oraz tego, czy SEC zezwoliła swoim pracownikom na handel przedmiotem sporu, czyli XRP.

Wcześniej w czerwcu sąd przychylił się do wniosku Ripple, aby zmusić SEC do opracowania polityki handlowej dotyczącej aktywów cyfrowych. SEC opracowała politykę z dnia 19 stycznia 2018 r. zatytułowaną „Ethics Guidance Regarding Digital Assets”. Ripple zwróciła uwagę, że do 19 stycznia 2018 r. SEC nie uważała aktywów cyfrowych za papiery wartościowe, a zatem jej pracownicy mogli „kupować, sprzedawać i przechowywać XRP bez żadnych ograniczeń ze strony SEC”.

Pozwani stwierdzili również, że:

„Dowody te stanowią mocne potwierdzenie stanowiska obrony w tej sprawie i podważają roszczenia SEC. W szczególności, obecnie potwierdzony fakt, że sama SEC nie ograniczała swoim pracownikom sprzedaży lub kupowania XRP, pomimo wieloletnich regulacji przeciwko swoim pracownikom angażującym się w transakcje papierami wartościowymi bez uprzedniego rozliczenia, wskazuje, że SEC nie uważała – co najmniej przed 2018, że sprzedaż i oferty XRP były transakcjami opartymi o papiery wartościowe”.

Co więcej, mimo że SEC utrzymywała listę „Prohibited Holdings” dotyczącą papierów wartościowych, BTC, ETH i XRP nigdy nie pojawiły się na tej liście. „Lista obserwacyjna” stworzona przez SEC w celu identyfikacji aktywów, które podlegają indywidualnym przeglądom, a nie ogólnemu zakazowi, uwzględniała XRP dopiero po 13 kwietnia 2018 r.

Oznaczało to, że „wszelkie transakcje pracowników SEC w XRP po 13 kwietnia 2018 r. były oceniane indywidualnie – ponownie w procesie wstępnego rozliczenia”. Przedstawiciele Ripple stwierdzili, że SEC odmówiła przedstawienia tych kluczowych informacji dla sprawy i dlatego teraz starają się aby Komisja musiała przedstawić te dokumenty na wniosek Sądu.

Ten zaś dał SEC czas na ustosunkowanie się do wniosku do 3 września.

Może Cię zainteresować:

Komentarze