Oto dlaczego inwestorzy kupują Solana (SOL)

10 638

Preferencje inwestycyjne inwestorów venture capital mogą wiele powiedzieć o stopniu powodzenia różnorodnych aktywów cyfrowych i to nie tylko w kontekście ich ceny. Jedno z ostatnich badań od Messari ujawnia w tej kwestii kilka ciekawych szczegółów.

Jest dobrze

Analiza Messari Research wykazała, że biorąc pod uwagę najlepsze aktywa cyfrowe (z wyłączeniem bitcoina i ethereum), największy udział w portfelach instytucjonalnych przypada właśnie SOL.

messari solana
źródło: link

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, kapitalizacja Solany przekracza znacząco 65 miliardów dolarów. Solana wyprzedza w tym względzie znacząco Polkadot (DOT) z 40,91 miliardami dolarów, Avalanche (AVAX) z 21,06 miliardami i Terra (LUNA) z 19,15 miliardami USD.

Co ciekawe, w jednej z wcześniejszych analiz Messari Research wskazano, że najczęściej posiadanym aktywem cyfrowym przez inwestorów VC był Polkadot (DOT).

Co wpływa na takie zainteresowanie Solaną?

Jakie czynniki mogą kryć się za zwiększoną popularnością SOL w badanej grupie inwestorów? Nie da się ukryć, że jednym z najbardziej godnych odnotowania czynników on-chain jest nieustannie rosnąca liczba aktywnych użytkowników. Dzienna liczba aktywnych portfeli Solany przekroczyła w listopadzie 200 000.

Podczas wydarzenia Breakpoint Lisbon w Portugalii, twórcy Solany ujawnili więcej niesamowitych statystyk. Obejmowały one 15 miliardów dolarów w ramach łącznej zablokowanej wartości (TVL), blisko 38 miliardów transakcji i ponad 1,2 miliona aktywnych kont.

Wracając do badań Messari, trzeba podkreślić, że znaczy udział byczego sentymentu wobec SOL odnosi się do kwestii używania smart kontraktów. Jako, że Ethereum znalazło się w ogniu krytyki z powodu wysokich opłat za gas, inwestorzy coraz chętniej kierują swoją atencję w kierunku Solany.

messari platformy smart konrakt
źródło: link

Inwestorzy venture capital nie są jedynymi, którzy przyglądają się SOL. Podczas jednego z niedawnych odcinków podcastu Unchained, wiceprezes Paypal, Jose Fernandez da Ponte mówił o możliwościach, jakie firma może zechcieć realizować w oparciu o kryptowaluty. Skomentował, że Paypal przygląda się takim aktywom, jak Ethereum (ETH), Solana (SOL), Polkadot (DOT) i Algorand (ALGO).

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze