Kto prowadzi w wyścigu o zdeklasowanie Ethereum?

14 262

Ekosystem Ethereum cały czas szczyci się największą liczbą aktywnych deweloperów, aczkolwiek konkurencyjne sieci depczą mu w tym względzie po piętach z niesłabnącym momentum.

Według raportu firmy Electric Capital, Polkadot, Solana i Binance Smart Chain rozwijają się pod względem działalności deweloperskiej znacznie szybciej niż Ethereum.

W opublikowanym wczoraj badaniu czytamy, że nad wiodącą siecią smart kontraktów pracuje aktualnie (miesięcznie) ponad 4000 aktywnych programistów. Dla prównania, w prace nad Bitcoinem angażuje się średnio miesięcznie około 680 deweloperów.

Co ciekawe, łączna liczba osób aktywnych w przestrzeni deweloperskiej sektora wszystkich aktywów cyfrowych utrzymuje się na poziomie ponad 18 400 (miesięcznie):

programiści kryptowaluty
źródło: link

Electric Capital poinformował, w 2021 roku deweloperzy pobili rekord w zakresie liczby zweryfikowanych partii kodu (34 000). Wyniki zostały zebrane w toku analizy ponad 500 000 repozytoriów kodu i 160 milionów zatwierdzeń, które stanowią potwierdzenie wprowadzonych w nich zmian lub są jego aktualizacjami.

W raporcie czytamy, że w gronie pięciu największych ekosystemów deweloperskich znajdują się aktualnie: Ethereum, Polkadot, Cosmos, Solana i Bitcoin. Nad Polkadot pracuje obecnie około 1500 programistów, podczas gdy w Cosmos i Solana jest ich po około 1000.

Dynamiczny wzrost zaplecza deweloperskiego konkurentów Ethereum

Ethereum wciąż dominuje – ponad 20% nowych programistów Web3 dołączyło do jego ekosystemu. Konkurencyjne sieci odnotowały jednak w tym względzie większy wzrost.

„Liczba deweloperów w Polkadot, Solana, NEAR, BSC, Avalanche i Terra rośnie szybciej niż w Ethereum w podobnych momentach historii.”

ethereum konkurenci
źródło: link

W raporcie porównano przeciętną miesięczną liczbę aktywnych programistów między grudniem 2020 r. a grudniem 2021 r. Okazało się, że Solana wzrosła na tym tle 4,9 razy, NEAR odnotował 4-krotny wzrost, a liczba deweloperów aktywnych w skali miesiąca w ramach Polygon wzrosła ponad dwukrotnie. Cosmos odnotował w tym względzie 70% wzrost (w skali miesięcznej), a BSC 80% w ciągu całego 2021 roku.

Ekosystem Ethereum nadal szczyci się największą sieć narzędzi, dappów i protokołów. Solana, Avalanche, BSC, NEAR i Terra wyszły jednak w ubiegłym roku na pierwszy plan jako centra DeFi, przyciągając do siebie coraz więcej oddanych im specjalistów. Liczba aktywnych programistów DeFi pracujących w pełnym wymiarze godzin wzrosła w 2021 r. o ponad 64%.

Przeczytaj także:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze