Kontrakt stakingowy Eth2 największym HODLerem ETH (21,5 mld USD)

Według danych Nansen, „saldo” kontraktu stakingowego Eth2 przewyższyło Wrapped Ethereum (wETH), stając się największym pojedynczym HODLerem ETH.

W przeciwieństwie do ETH, Wrapped Ether jest zgodny ze standardem ERC-20, co czyni go preferowaną reprezentacją ETH wśród protokołów DeFi.

Ranking został udostępniony na Twitterze przez Alexa Svanevika, dyrektora generalnego firmy zajmującej się analizą blockchain. Dane pokazują, że umowa depozytowa Beacon Chain zawiera 6,73 miliona ETH – o wartości około 21,5 miliarda dolarów po obecnych cenach. W chwili publikacji zestawienia, kontrakt Wrapped Ethereum zawierał w sobie 6,7 mln ETH (21,4 mld USD):

Ilość etheru stakowanego na Eth2 stanowi obecnie 5,7% podaży kryptowaluty w obiegu (CoinMarketCap). Według danych Beaconcha.in Eth2 ma obecnie 210 121 walidatorów.

Warto przypomnieć, że ether stakowany na Eth2 jest zablokowany i nie można go wycofać z kontraktu, dopóki nie nastąpi oczekiwane na przyszły rok połączenie Ethereum i Eth2 (merge).

Zgodnie z tabelą Staking Rewards, Eth2 jest obecnie trzecią co do wielkości siecią Proof-of-Stake pod względem kapitalizacji udziałów, plasując się za blisko 48 miliardami dolarów środków cyfrowych zablokowanych w Cardano i 27,5 miliardami w Solana.

Pokłosie London?

Wiadomość pojawia się wkrótce po ważnym kamieniu milowym dewelopmentu Eth2, związanym z wdrożeniem założeń aktualizacji London, co miało miejsce 5 sierpnia br.

Hard fork zawierał długo wyczekiwaną EIP 1559, która wprowadziła podstawową opłatę transakcyjną, która jest spalana z podaży na rynku opłat sieci Ethereum.

Według Ultrasound.Money, w ciągu kilkunastu dni od hard forka London, spalonych zostało już 54 916 ETH o wartości 175 milionów dolarów. Przy obecnym tempie spalania na poziomie 3,28 ETH, każdego miesiąca może być spalane ponad 140 000 ETH.

źródło grafiki tytułowej: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze