Ethereum sięga po 1900 USD

9 623

Ethereum sięga 1900 USD po wyznaczeniu kolejnej rekordowej wyceny na poziomie 1871 USD. Dlaczego kurs ETH rośnie?

Niecałe pięć godzin temu, druga co do wielkości kryptowaluta zaliczyła nowy rekord wszech czasów, wynoszący 1871 USD po tym, jak zaledwie cztery dni wcześniej, osiągnęła poprzednie ATH.

ethereum 1900
kurs ETH/ USD; źródło: TradingView

Dane z CoinMarketCap potwierdzają, że ETH osiągnął nowy rekord wyceny, zbliżając się do wartości 1900 USD:

Dlaczego kurs ethereum rośnie?

Wcześniej w tym tygodniu, 8 lutego, CME uruchomiło kontrakty futures na ETH dla instytucji finansowych. Pierwszego dnia zawarto 77 kontraktów.

Do wzrostu ceny mogła również przyczynić się aktywność stakujących na kontrakcie depozytowym ETH 2.0 (faza zero ETH 2.0, znana jako Beacon Chain).

10 lutego ilość stakowanych ETH przekroczyła aż 3 000 000 monet, co stanowi równowartość 5 400 060 000 dolarów (po aktualnym kursie). Monety te zostały przekazane i zablokowane w łańcuchu przez 84 273 walidatorów.

Grayscale dokłada 1 miliard dolarów w kryptowalutach, więcej ETH przed ATH

Do wzrostu ethereum powyżej 1871 USD mógł również przyczynić się nowy rekord ceny bitcoina, wynoszący 48 745 USD.

Fundusz hedgingowy Grayscale Investments poinformował niedawno, że zwiększył swoją ekspozycję na kryptowaluty do 37,8 miliarda dolarów. To miliard USD w kryptowalutach dodanew ciągu jednego dnia.

Udział ETH w Grayscale wzrósł z 5524,5 mln USD do 5623,5 mln USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze