Bitcoin przekracza 48 000 USD, ustanawiając nowy rekord ceny

4 238

Bitcoin znowu pobił rekord ceny.

Nowe ATH króla kryptowalut wynosi aktualnie 48 480 USD. Nastąpiło to zaraz po tym, jak Mastercard integrację kryptowalut w swojej sieci i po doniesieniach od najstarszego banku w USA, BnY Mellon odnośnie ich planów przechowywania i transferowania BTC i innych kryptowalut w imieniu swoich klientów.

W chwili pisania tego tekstu ATH kosztuje 48,481 USD na Bitstamp.

bitcoin rekord ceny
źródło: TradingView

Cena bitcoina jest coraz bliżej 50 000 USD. Warto również zauważyć, że ruch ten nastąpił w momencie, gdy Mastercard, jedna z największych firm zajmujących się przetwarzaniem płatności na świecie, ogłosiła, że ​​zintegruje kryptowaluty w swojej sieci jeszcze w tym roku.

W tym samym czasie kolejne dobre wiadomości napłynęły z najstarszego banku w Stanach Zjednoczonych – BNY Mellon. Instytucja ujawniła, że w odpowiedzi na liczne apele swoich klientów, zdecydowała się wprowadzić do oferty kilka usług związanych bezpośrednio z bitcoinem i innymi kryptowalutami. ​​

Co jeszcze może kryć się za aktualnym wzrostem?

Premia Bitcoin w Coinbase Pro przekroczyła próg, osiągając nawet 500 USD, jak zauważył analityk Lex Moskovski. Uważa się, że jest to wskaźnik zwyżkowy, ponieważ pokazuje presję na zakup wielorybów na największej giełdzie w Ameryce.

W ciągu ostatnich 24 godzin, na największych giełdach zlikwidowano pozycje o wartości opiewającej na około 630 milionów.
Największe pojedyncza likwidacja miała miejsce na BitMEX. Dotyczyła bitcoinowej pozycji o wartości nominalnej 8,19 miliona dolarów.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze