Eth 2.0 | 3 mln ETH na kontrakcie depozytowym Beacon Chain

6 375

Ethereum osiąga w tym roku jeden kamień milowy za drugim. Najnowszy z nich to wymiar kwoty środków zablokowanych w ramach kontraktu depozytowego Beacon Chain.

Obecnie na blockchainie ETH 2.0 stakuje się nieco ponad 3 miliony ETH o wartości 5,4 miliarda dolarów. Według danych platformy analitycznej beaconcha.in, obecnie istnieje ponad 84 000 aktywnych walidatorów.

Stakowane ETH zarabiają na siebie 9% w skali roku. Jako, że cena kryptowaluty osiągnęła niedawno kolejny rekord wszech czasów, staking jest, jak dotąd, niezwykle opłacalny.

Więcej kamieni milowych dla Ethereum

Rekordowy poziom obstawionego ETH nie jest jedynym kamieniem milowym, jaki osiągnęła sieć. Aktualnie, Ethereum zamieniło się miejscami z Bitcoinem pod względem skorygowanego transferu wartości on-chain (zgodnie z danymi CoinMetrics).

CoinMetrics informuje, że 4 lutego, skorygowana wartość transferu ETH osiągnęła ponad 19 miliardów dolarów, co stanowi najwyższy poziom w historii.

Inne mocne wskaźniki obejmują najwyższy w historii hash rate wynoszący około 350 TH / s, który został osiągnięty w tym tygodniu oraz rekord w zyskach górników, co nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę astronomiczne ceny gasu.

Przychody z wydobycia Ethereum osiągnęły w zeszłym tygodniu najwyższy poziom w wysokości 55 milionów dolarów w ciągu jednego dnia. Górnicy byli w stanie zgarnąć 3,74 miliona dolarów w ciągu jednej godziny, ustanawiając kolejny rekord.

Oczywiście wiąże się to z kosztami dla użytkowników. Gas jest aktualnie na najwyższym poziomie, średnio około 25 USD na transakcję.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze