Ile zarabiają walidatorzy Ethereum 2.0?

Walidatorzy Ethereum 2.0 zarabiają obecnie 0,002792 ETH dziennie. Przy kursie 613 USD przekłada się to w przybliżeniu na kwotę 1,71 USD.

Zespół Flipside Crypto podzielił się spostrzeżeniami na temat zarobków walidatorów Ethereum 2.0 za pośrednictwem poniższego tweeta i towarzyszącej mu tabeli:

0,002792 ETH dziennie. 3,2% zysku rocznie

Zakładając, że każdy walidator Ethereum 2.0 posiada 32 ETH, 0,002792 ETH implikuje dzienne odsetki w wysokości 0,008725%. Gdy kwota ta jest kumulowana w ciągu roku, roczne zyski wynoszą około 3,2% dla każdego walidatora Ethereum 2.0 posiadającego 32 ETH.

Istnieją, rzecz jasna, o wiele bardziej precyzyjne metody obliczania potencjalnych zysków ze stakingu Ethereum. Jedną z nich jest ETH 2.0 Calculator, przygotowany za pośrednictwem publicznie dostępnego internetowego arkusza kalkulacyjnego.

Ethereum nadal utrzymuje poziom wsparcia 600 USD

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, kurs Ethereum wynosi 611 USD po zaliczeniu (17 grudnia) dwuletniego szczytu na poziomie 675 USD. Krótkie spojrzenie na dzienny wykres ujawnia, że ​​ETH jest w trakcie korekty, a obszar cenowy 600 USD działa jako odpowiednie, krótkoterminowe wsparcie:

walidatorzy ethereum 2.0
kurs ETH/ USD w skali 1D; źródło: tutaj

Kurs Ethereum jest bardzo powiązany z kursem Bitcoina. Dlatego to, czy Ethereum utrzyma poziom 600 USD zależy od tego, czy Bitcoin będzie doświadczał ruchów bocznych lub będzie kontynuował zwyżkowy wzrost powyżej 24 000 USD. Jeśli Bitcoin miałby doświadczyć mocniejszej korekty poniżej 20 000 USD, Ethereum może stracić strefę wsparcia 600 USD i prawdopodobnie spadnie.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze