Ethereum kosztuje już 1800 USD

5 371

Ethereum, największy na świecie altcoin, przekroczył kolejny kamień milowy na wykresach cenowych, osiągają wycenę powyżej 1800 USD.

W związku ze wzrostem cen, kapitalizacja rynkowa ETH również, po raz pierwszy w ostatnim czasie, przekroczyła 200 miliardów dolarów. Warto zauważyć, że od początku 2021 roku kryptowaluta znajduje się w trwałym trendzie wzrostowym.

ETH/ USD

W poszukiwaniu sufitu…

W rzeczywistości, od czasu przekroczenia wartości ATH z 2018 r. na poziomie 1448 USD, ethereum zdaje się poszukiwać sufitu dla swojej wyceny.

Kontrakty na opcje na ETH osiągnęły w styczniu 2021 r. lepsze wyniki niż opcje BTC. Zainteresowanie ethereum wzrosło również na rynkach instrumentów pochodnych. W styczniu sprzedano 3529404 kontraktów opcji ETH. Od grudnia 2020 r. kontrakty wzrosły o 18%:

źródło: Deribit

Całkowity obrót był bliski 96 miliardów dolarów (łącznie BTC i ETH). Rosnące zainteresowanie rynkiem ETH obserwowano również pod względem Open Interest. W styczniu 2021 r., wartość liczby otwartych kontraktów na ETH wzrosła z 800 mln USD do imponujących 1,8 mld USD, co oznacza wzrost o prawie 130%.

Kontrakty terminowe na Ethereum 2.0 i CME ETH – czy cena wzrośnie bardziej?

W kontekście popularności stakingu w Ethereum 2.0, statystyki mówią same za siebie. Według Glassnode, całkowita ilość etheru zablokowanego w sieci Ethereum 2.0 przekroczyła niedawno granicę 5 miliardów dolarów.

Warto zauważyć, że walidatorzy, którzy stakują ether w ETH 2.0, będą mogli odzyskać swoje aktywa dopiero po uruchomieniu Fazy 2, a to co najmniej kolejny rok rozwoju. Takie nastroje podkreślają długoterminowe zaufanie do rozwoju ETH 2.0. Nie bez znaczenia pozostaje również EIP-1559.

Jeśli chodzi o napływ kapitału instytucjonalnego, to dopiero początki, od kiedy bitcoin pochłania większość uwagi akredytowanych inwestorów. Uruchomienie CME Ethereum Futures to dobry początek, aczkolwiek może minąć trochę czasu, zanim zobaczymy konstruktywne zainteresowanie instytucjonalne ethereum.

W chwili publikacji tego tekstu, ethereum wyceniane było na 1803 USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze