Willy Woo | Mamy wiarygodny sygnał dna dla bitcoina

11 424

Czy bitcoin wyznaczył ostatecznie nowe dno? Willy Woo przypuszcza, że tak właśnie się stało. Do tego dochodzą inne wskazania, które miałyby niejako potwierdzać, że rynek bitcoina z powodzeniem je wyznaczył. Mamy wiarygodny sygnał dna dla bitcoina. Odbijamy?

Ceniony analityk Willy Woo po raz kolejny wziął udział w dyskusji na temat bitcoinowego dna. Pytanie o to, czy zostało ono już osiągnięte, spędza sen z powiek analityków od czasu pamiętnych spadków z 12 marca. Dosłownie dzień przed nimi pytaliśmy Was, czy to już czas na zakupy. Teraz, według Woo, dwie podstawowe miary wskazują, że rynek bitcoina ustalił dno.

Hash Ribbons – średnie ruchome prędkości mieszania – zaczęły się odradzać, co jest wg Willy’ego Woo „wiarygodnym sygnałem dna”. Ostatni raz Hash Ribbons wyglądały podobnie jak teraz w grudniu 2019 r. – na najniższym poziomie 6400 USD. Przypomnijmy, że w grudniu 2018 r. taka sytuacja miała miejsce na poziomie 3150 USD.

Po drugie – Mining Energy Ratio” – wskaźnik oparty na miningu. Określa on stosunek między kapitalizacją Bitcoina a zużyciem energii i znalazł się się w strefie rekomendującej zakup aktywa. Dodatkowo, podczas marcowej wyprzedaży znajdował się on przez moment w strefie „extreme buy”. Ostatni raz Mining Energy Ratio wszedł do tej strefy na kilka miesięcy przed poprzednim halvingiem.

Rzut okiem na wskaźniki on-chain

Firma badawcza Glassnode przeanalizowała gamę kilku czynników on-chain aby ustalić, jakie nastroje panują aktualnie na rynku bitcoina. Pojawiła się sugestia, że większość z tych wskaźników w sieci odbiła się od stref, które historycznie sygnalizowały dno rynku.

Potwierdzenie wniosków Glassnode znajduje odzwierciedlenie chociażby w pierwszym z wykresów. Przedstawiono na nim ostatnie dno rynku bitcoina, od 11.2019 r. do początku 01.2020 r., jako znajdujące się w strefie 6 000 $. Kryptowaluta powróciła teraz do tego obszaru i odbiła do 7000 $ co może – wg Glassnode – sygnalizować fazę akumulacji.

W chwili przygotowania niniejszej publikacji kurs BTC plasuje się na poziomie 7084 $:

btc usd tradingview 06-04-2020
wykres BTC/USD

Drugi wykres z cytowanego wyżej tweeta pokazuje odsetek UTXO w stanie profit. Wydaje się, że na początku marca osiągnął on dno w wymiarze 70% i aktualnie jest na dobrej drodze do wzrostów. Procent podaży w zysku odzwierciedla wykres UTXO z odbiciem w czasie, gdy cena BTC wzrosła w ciągu ostatnich kilku tygodni po uprzednim załamaniu.

Wskaźnik Reserve Risk dostarcza z kolei wizualizacji stopnia zaufania wśród hodlerów bitcoina w stosunku do ceny aktywów w danym momencie. On również odbił się w strefie sygnalizującej zakup. Stało sie to wówczas, gdy cena BTC mocno spadła i teraz zaczyna swą podróż w górę skali.

Przypomnijmy, że to wszystko dzieje się dokładnie teraz, na 36 dni przed kolejnym halvingiem w sieci Bitcoin. Jak Wasze nastroje?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze