Halving Bitcoina | Trwa wojna nerwów na 8 dni przed historycznym wydarzeniem

5 923

Do halvingu Bitcoina zaledwie 8 dni. Jednak inwestorzy kryptowalut już od bardzo dawna zastanawiają się, jaki będzie krótkoterminowy wpływ tego wydarzenia na cenę kryptowaluty. Trwa wojna nerwów. Po której jesteście stronie?

Przyjęło się sądzić, że w dłuższej perspektywie jest to bez wątpienia byczy czynnik. Było, nie było, spowoduje 50% roczną redukcję inflacji dla BTC. Krótkoterminowe skutki halvingu pozostają jednak wysoce spekulacyjne, a ograniczony zbiór danych utrudnia spojrzenie na sprawę z historycznego punktu widzenia.

Wystarczy, że spojrzymy, jak rozkładają się głosy w naszym własnym gronie. Jeśli jeszcze nie oddaliście głosu – gorąco zachęcamy, by to zrobić:

https://www.facebook.com/BitHubpl/posts/3409019865792006?__tn__=-R

Ulotny, krótkotrwały rajd BTC?

Jeden z analityków zauważył jednak, że po dotychczasowych halvingach następowała gwałtowna wyprzedaż. Oznacza to – nie mniej, nie więcej, że ​​trwający aktualnie rajd BTC może ostatecznie okazać się ulotny.

Ostatnie wzrosty, obserwowane w okresie po gwałtownym załamaniu z połowy marca są często przypisywane rosnącym oczekiwaniom co do obcięcia nagrody za wydobycie bloku o połowę.

W ciągu ostatnich kilku tygodni pojawiły się opinie, że ostatnie wzrosty bitcoina znajdują oparcie w w dnie, które kryptowaluta zaliczyła w chwili spadku do 3 800 USD.

Niestrudzony PlanB

Jeden z popularnych propagatorów BTC – PlanB, powiedział niedawno, jak (jego zdaniem) czas halvingu łączy się z jego kontrowersyjnym modelem S2F. Według niego BTC zacznie rosnąć do 100 000 USD i to w dość krótkim czasie (zaraz po halvingu).

Więcej informacji na temat S2F znajdziecie tutaj:

Po halvingu może nastąpić brutalna wyprzedaż?

Model S2F PlanB zakłada, że w nadchodzących miesiącach bitcoin rozpocznie kolejny paraboliczny rajd. Historia wydaje się jednak sugerować, że zamiast tego dojdzie do brutalnej wyprzedaży.

@theteaseek przypomniał, że „historycznie” BTC notowało znaczące wyprzedaże w ciągu 1-2 miesięcy po dotychczasowych halvingach.

Bitcoin przeszedł dotychczas dwa halvingi. Sądzi się, że próba jest zbyt mała, by wyrokować odnośnie jakiegokolwiek scenariusza. Czy historyczny, trzeci halving doprowadzi do wielkiego rozczarowania wśród spekulantów?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze