Bitcoin przekroczył 10 000 USD | Księżyc coraz bliżej?

Bitcoin znany jest z tego, że daje niewiele wytchnienia a zmienność jego ceny jest niczym woda na młyn spekulantów. Nie inaczej jest i tym razem. Na cztery dni przed historycznym, trzecim halvingiem, „król kryptowalut” przekracza 10 000 USD, notując 8,34% wzrostu w ciągu ostatnich 24 godzin.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji kurs bitcoina utrzymuje się na poziomie 10 009 USD:

Wykres BTC

Psychologiczne 10 000 USD

Wybicie ponad psychologiczny poziom 10 000 USD to długo wyczekiwany poziom, który rynek widział po raz ostatni w połowie lutego. Po dramatycznych spadkach o blisko 50% wyceny wielu wątpiło, czy BTC da radę podnieść się przed halvingiem i pokazać, na co go stać.

Przekroczenie przez bitcoina poziomu 10 000 USD z jednej strony dodaje skrzydeł optymistom, z drugiej nie rusza sceptyków, którzy wróżą spadki zaraz po halvingu. Ostatnio pojawiło się wiele opinii, wg których bitcoin ma aktualnie doskonały grunt do tego, aby dalej rosnąć. Oto niektóre z nich:

Niczym echo powraca aktualnie wypowiedź Petera Brandta sprzed kilku dni, który wyrokował, że przed bitcoinem „wszystko albo nic”:

Bitcoinowe bogactwo dla niewielu

Wzrost kursu BTC idzie w parze z marzeniami i oczekiwaniami wielu inwestorów odnośnie ogromnego bogactwa, które może przynieść bitcoin. Aktualnie przyjęło się sądzić, że BTC jest teraz narzędziem głównie spekulacyjnym. Wzmożony wysiłek deweloperów zaangażowanych w rozwój sieci Bitcoin ma za zadanie to zmienić. Tak czy inaczej, marzeniem Satoshiego Nakamoto był z pewnością bitcoin w znaczeniu użytkowym.

Tymczasem…

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze