4 przesłanki wzrostów BTC | Uwaga, materiał wybuchowy!

Wydawało się, że cena BTC utknęła w martwym punkcie. Analitycy oczekiwali jednak wzrostów. Poparciem tego sentymentu była i jest zbieżność technicznych i fundamentalnych przesłanek odnośnie tego, że byki prawdopodobnie mają przewagę na rynku. Co więcej, właśnie dostrzeżono ten sam sygnał, który wyznaczył początek rajdu ceny BTC w 2019 roku… Do tego przed chwilą bitcoin przekroczył ponownie 9000 USD. Poznajcie 4 czynniki, które mogą stanowić dobrą kartę dla dalszych wzrostów bitcoina.

W ciągu ostatnich kilku tygodni bitcoin zachował się jak prawdziwy materiał wybuchowy. Kryptowaluta, która na początku kwietnia kosztowała 6000 USD, w zeszłym tygodniu osiągnęła wartość nawet 9 500 USD. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji kurs bitcoina ponownie rośnie do 9283 USD. Co dalej?

wykres BTC USD od TradingView,06-05-20 godz. 13:47

1. Historyczne wskazania MACD przed rajdami ceny BTC

Niedawno MACD na tygodniowym wykresie bitcoina zmienił biegun na „byczy” sugerując, że czeka nas średniookresowy rajd w górę. MACD definiuje się jako wskaźnik ujawniający „zmiany siły, kierunku, pędu i czasu trwania trendu”:

MACD na wykresie BTC USD od TradingView, 1T, 06-05-20, godz. 10:00

Zwyżkowość MACD Bitcoina na wykresie tygodniowym bywała już wielokrotnie w przeszłości zwiastunem dużych wieców kryptowaluty.

W 2017 r. wskaźnik zmienił kolor na zielony na poziomie 2000 USD. Cena wzrosła o 1000% do 20 000 USD. Na początku 2019 r. (w styczniu), BTC wzrósł o 300% niedługo po tym, jak wskaźnik „zaświecił na zielono”. Niedawno sytuacja znów się powtórzyła. MACD dał sygnał do wzrostów tuż przed rajdem BTC z 8000 USD do 10,500 USD.

Zack Voell, analityk rynku w CoinDesk, ostatnio zauważył, że Bitcoin zamykający się z zyskiem siódmy tydzień z rzędu to sytuacja, której nie widzieliśmy od kwietnia 2019 roku.

2. Decoupling Bitcoina

W ciągu ostatnich kilku dni Bitcoin zaczął silnie oddzielać swój performance od tego, który obserwujemy na rynkach akcji. Może o tym świadczyć poniższy wykres Charlesa Edwardsa.

Mierzony już w tygodniach decoupling to prawdopodobnie dobra oznaka dla Bitcoina. To ważne zwłaszcza teraz, gdy na rynek akcji coraz śmielej zaczyna zaglądać niedźwiedź

3. Rezerwa Federalna cały czas drukuje…

Względna przewaga BTC wobec akcji wynika z faktu, że Rezerwa Federalna zapowiedziała dodruk jeszcze większej ilości pieniędzy w nadchodzących tygodniach.

W oświadczeniu z ostatniej środy, Jerome Powell ostrzegł, że gospodarka USA znajduje się obecnie w najgorszym położeniu w historii z powodu wybuchu COVID-19:

„Dane ekonomiczne, które zobaczymy za drugi kwartał będą gorsze niż jakiekolwiek dane, które widzieliśmy dla gospodarki. Istnieją bezpośrednie konsekwencje choroby i środki, które podejmujemy w celu ochrony przed nią”.

Mając to na uwadze, Powell zapewnił, nawet „obiecał”, że nadal będzie przewodził Rezerwie Federalnej w utrzymywaniu niskich stóp procentowych, tworzeniu instrumentów kapitałowych na kluczowe rynki i wprowadzaniu płynności w wewnętrzne funkcjonowanie gospodarki.

Analitycy oczekują, że nieprzerwane dopisywanie zer do bazy danych Banku Centralnego,wpłynie na zwiększenie znaczenia ograniczonego stałą podażą bitcoina.

4. Hash rate Bitcoina osiągnął nowy poziom przed połową

Według danych udostępnionych przez Glassnode, hash rate Bitcoina osiągnął niedawno nowy, najwyższy w historii poziom:

Oznacza to, że na sześć dni przed halvingiem, górnicy Bitcoin przeznaczają na rzecz sieci więcej kapitału i sprzętu niż kiedykolwiek wcześniej.

Analitycy uważają, że jest to pozytywny znak dla rynku kryptowalut, ponieważ oznacza koniec „kapitulacji górników”, który historycznie zbiegał się z początkami hossy.

Więcej informacji na temat kapitulacji górników znajdziecie tutaj:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze