Zmienność BTC „na zielonym” | Czy bitcoin szykuje się na dalsze wzrosty?

Niedawny trend wzrostowy bitcoina wydaje się być czymś więcej niż tylko ulotną chwilą. Przynajmniej taką nadzieję mają byki. Dane sugerują, że wzrost ceny napędzany był głównie przez inwestorów detalicznych. Handlujący z dźwignią zdali się uciec z rynku zniechęceni masowymi likwidacjami wynikającymi z niedawnej zmienności. Zdaje się, że zmienność BTC dostała właśnie po raz kolejny „zielone światło”.

Rośnie wolumen

Zbiega się to z interesującym trendem dziennego wolumenu kryptowaluty. Zauważony tutaj skok wskazuje potencjalnie na siłę leżącą u podstaw niedawnego ruchu cenowego kryptowaluty.

7-dniowa zmienność BTC zaczyna również wchodzić w trend wzrostowy po przedłużającym się okresie spadku. Może to sugerować, że w nadchodzących dniach i tygodniach kryptowaluta szykuje się do dalszych wzrostów.

Bitcoin przepycha się ponad 9 000 USD

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji bitcoin zyskuje ponad 2,5% przy obecnej wycenie 9 107 USD.

wykres BTC USD od TradingView

Kryptowaluta jest w trakcie walki o pokonanie kolejnego, niezwykle silnego poziomu oporu. Ewentualne przebicie 10 000 USD może doprowadzić do ogromnego przyspieszenia.

Brak intensywnego trendu spadkowego po ostatnim odrzuceniu 9500 USD prawdopodobnie wynika z tego, że ruch ten jest napędzany głównie przez zakupy spot, a nie przez handlujących depozytami zabezpieczającymi.

„Średni realny wolumen obrotu w ciągu 7 dni wzrósł w tym tygodniu, z ogromnym dziennym wolumenem w wysokości 4 miliardów dolarów w czwartek. Po kilku tygodniach z wyraźnym trendem spadkowym wolumen bitcoinów znów rośnie, gdy cena nabiera tempa. Mamy nadzieję, że może to doprowadzić do zmiany trendu wolumenu, ponieważ solidny wolumen jest dobrym sygnałem do wspierania szybkiego wzrostu cen”.

źródło: Arcane Research

Zmienność BTC zaczyna przyśpieszać

Innym interesującym trendem, na który wskazuje Arcane w swoim raporcie jest to, że zmienność Bitcoina wydaje się wracać do normy po wielotygodniowej fazie spadków:

„Jak widać poniżej, zmienność gwałtownie spadła po marcowym krachu cenowym. Jednak w tym tygodniu ponownie zaobserwowaliśmy gwałtowny wzrost zmienności 7-dniowej po tym, jak cena gwałtownie wzrosła do poziomów znacznie powyżej 9 000 $. 30-dniowa zmienność pozostaje na razie niezmieniona”.

źródło: Arcane Research

Czy aktualny wzrost zmienności zdaje się przede wszystkim sprzyjać kupującym?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze