Wyjątkowy rok dla Bitcoina: 365 dni powyżej 10 000 USD

Już od ponad roku kurs Bitcoina utrzymuje się powyżej 10 000 USD.

Inwestorzy, którzy wciąż czekają na zakupy i chcą kupić BTC poniżej tej kwoty, powinni zacząć dopuszczać do siebie myśl, że okazja na tanie zakupy może się już nie powtórzyć.

Bitcoin zmierza do 100 000 USD

Wielu popularnych inwestorów uważa, że pomimo ostatnich spadków wciąż występuje trend zwyżkowy. Potwierdza to między innymi Willy Woo | Bitcoin aż kipi od byczych sygnałów. Dodatkowo Fidelity przedstawiło SEC plany stworzenia ETF na BTC, a jeżeli to przejdzie, do Bitcoina napłyną miliardy dolarów.

Również PlanB (@100trillionUSD) coraz częściej podkreśla, że niedługo może wydarzyć się coś istotnego. W jednej z dzisiejszych wiadomości proponował, aby pominąć dolara i przeliczać BTC bezpośrednio na złoto:

„Let’s get USD, M2 and QE out of the equation!

bitcoin = 26 ounces of gold .. and rising”.

Czas na Bitcoina!

Jakby tego było mało, kilka godzin później zamieścił kolejną wiadomość, której towarzyszyło zdjęcie startującej rakiety:

„#bitcoin It is time”.

Bycze nastawienie wykazuje trader i analityk Michael van de Poppe (@CryptoMichNL), którego konto obserwuje prawie 407 000 osób i znalazł się na liście Top 50 traderów kryptowalut, których warto śledzić na Twitterze. Kilka dni temu podzielił się swoimi prognozami dla obecnej hossy:

„Peak high predictions for this bull cycle:

Bitcoin to $275,000-350,000

Ethereum to $7,500-12,500

Polkadot to $100-150

Chainlink to $100-150

Cardano to $3-5

Zilliqa to $0.80-1.20

Ripple to $0.50-0.60″

Warto również wspomnieć o niewielkich rezerwach giełdowych, które są najniższe od ponad trzech lat.

Uwaga na złoty krzyż

Kolejną rzeczą, która rozpala nadzieje na dalsze wzrosty, jest dzisiejsze zaobserwowanie złotego krzyża (golden cross), co wydarzyło się po raz pierwszy w tym roku. Zazwyczaj sygnalizuje to dalszą hossę, jednak zdarzają się również sytuacje, gdy po wystąpieniu tego wskaźnika dochodzi do kilkudziesięcioprocentowych spadków. Więcej informacji na temat tego sygnału znajdziesz w artykule z września ubiegłego roku: Pojawił się sygnał wzrostowy, który historycznie wyniósł BTC o 165% w 60 dni | Byczy taniec na 10 000$.

W momencie pisania artykułu BTC kosztuje 48 292 USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze