Willy Woo | Bitcoin aż kipi od byczych sygnałów

Ceniony analityk Willy Woo twierdzi że cały ekosystem pełen kupujących BTC mówi mu, że rynek pozostaje w dużej mierze zwyżkowy.

W nowej sekwencji tweetów Woo poinformował swoich 723 300 obserwujących, że widzi ogromną fazę dystrybucji rozgrywającą się w Bitcoin.

„Bitcoin nadal równomiernie dystrybuuje monety. Podmioty publiczne i detaliczne nadal uzyskują większą kontrolę nad podażą, podczas gdy wymiar kontroli po stronie wielorybów zmniejsza się.”

źródło: Willy Woo

Według Woo, równomierna dystrybucja podaży BTC jest dobra dla długoterminowej kondycji Bitcoin, ponieważ promuje decentralizację.

„Pamiętaj, że standard złota zawiódł jako standard monetarny z powodu centralizacji podaży”.

Analityk podkreślił również, że obecną fazę hossy napędzają traderzy detaliczni (podmioty posiadające mniej niż 10 BTC).

„Handel detaliczny napędza makrocykle. Kiedy detaliści stackują swoje [satoshi] w zwiększonym tempie, tak jak robią to teraz, to fundamenty mówią, że jesteśmy w środku hossy. Powtarzam, środek hossy. Traderzy nie wierzyli dwa miesiące temu, kiedy pokazano te dane.”

dystrybucja bitcoin
źródło: Willy Woo

Woo podkreślił, że wieloryby (podmioty posiadające co najmniej 1000 BTC) nie przestały bynajmniej kupować BTC.

„Wieloryby uważają, że BTC jest teraz tani. Wieloryby to oportuniści. Tkwią w dziesięcioletnim planie dywersyfikacji, sprzedając się na każdym rynku byka po tym, jak zarobili swoje pieniądze. Ale korzystają z okazji, aby kupić, gdy widzą przed sobą silny wzrost, jak w tej chwili.”

dystrybucja bitcoin 2
źródło: Willy Woo

Willy Woo zauważył na koniec, że podczas gdy podaż BTC na giełdach kryptowalut nadal maleje, korporacje również są w trakcie akumulacji bitcoinów, .

„Liczba trzymanych monet jest byczym sygnałem. Korporacje trzymają aktywa długoterminowo. Kupują coraz więcej. Gdy na rynek wkraczają nabywcy długoterminowi, rezerwy spekulacyjne na giełdach kurczą się.”

dystrybucja bitcoin 3
źródło: Willy Woo

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze