Katapulta BTC | Willy Woo: Zmiana paradygmatu nastąpiła już 3 dni temu

Willy Woo potwierdza, że kolejnym kluczowym krokiem dla BTC jest oddzielenie się od tradycyjnych rynków. To, jego zdaniem, mogło nastąpić już trzy dni temu. Na co zwrócił uwagę popularny analityk? Czy już za późno na zakupy?

Recesja finansowa i pandemia COVID-19 nadal utrzymuje się na tradycyjnych rynkach. Jeżeli chodzi o BTC – wczoraj byliśmy świadkami największego rajdu w górę od października 2019. Kurs bitcoina wzrósł wówczas o ok. 20%:

Wycena BTC to dzisiaj istna katapulta. Aktualnie kryptowaluta notuje blisko 24% wzrostu w przeciągu ostatnich 24 godzin. W chwili publikacji tego tekstu kurs bitcoina wynosi 6826$.

Kluczowe wydarzenia dla BTC

Willy Woo twierdzi, że kluczowym wydarzeniem dla dalszego powodzenia BTC w kierunku wzrostów jest oddzielenie od rynków konwencjonalnych. Analityk uważa, że ten proces już się rozpoczął.

Woo udostępnił kilka zwyżkowych wykresów BTC z różnych obszarów. Pierwszy pokazuje, że bitcoiny i złoto mogły zacząć odcinać się od podążania śladem jednego z największych indeksów rynku konwencjonalnego – S&P500 – i to już trzy dni temu.

Uznany analityk dodaje, że bitcoin może przechodzić przez fazę akumulacji, zanim ponowi ruchy wzrostowe.

„Sieć jest silna” – za późno na zakupy?

Kolejny wykres Willy’ego Woo pokazuje silne odbicie współczynnika Miners Energy dla BTC. Wielkie ilości energii wpływają do sieci BTC – to zdecydowanie byczy czynnik – mówi trader.

Woo podzielił się też kilkoma innymi wykresami – i stwierdził, że wszystkie one obfitują w pro-wzrostowe sygnały.

Ciekawostka | 77 325 BTC w ruchu?

Whale Alert doniósł dzisiaj o gigantycznej transakcji Bitcoin i kilku mniejszych, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku godzin. Dwa z tych transferów zostały przeprowadzone z Binance do dwóch nieznanych dotąd portfeli.

wieloryb btc
źródło: Whale Alert

Szef Binance, Changpeng Zhao, skomentował wspomnianą transakcję 76 125 BTC. Zgromił Whale Alert za udostępnianie niedokładnych danych i powiedział, że w rzeczywistości przeniesiono tylko 10 000 BTC:

cz whale alert

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze