SEC ma nowego przewodniczącego | XRP w górę o 24%

Jay Clayton zakończył swoją kadencję jako przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Jego miejsce zajmie tymczasowo Elad L. Roisman. To pierwszy w historii komisji, pro -bitcoinowy przewodniczący.

Elad Roisman poprowadzi SEC

Jay Clayton pełnił funkcję przewodniczącego SEC od maja 2017 r. W ostatnim publicznym oświadczeniu podziękował swoim podwładnym za ich służbę.

W ostatnim dniu swojego urzędowania Clayton złożył głośny już pozew przeciwko Ripple, co poświadcza jego znaczące zainteresowanie kwestią kryptowalut. Clayton zostanie zapamiętany jako ten, który wyplenił szaleństwo ICO z rynków kryptowalut i ustalił, że Bitcoin i Ethereum nie są papierami wartościowymi. Dodatkowo, zapisał się w historii kryptowalut jako ten, który przez całą swoją kadencję nie zatwierdził żadnego wniosku w sprawie ETF na BTC.

Trudny wybór?

Prezydent Trump wybierał pomiędzy Hester Pierce i Eladem Roismanem. Obaj kandydaci są przychylni inwestorom kryptowalutowym. Pierce była jedną z pierwszych urzędników organu regulacyjnego, która sprzeciwiła się odrzuceniu bitcoinowych ETF przez SEC.

Elad Roisman dołączył do SEC jako komisarz we wrześniu 2018 r. W lipcu tego samego roku poruszył kwestię zbadania i ponownego przeanalizowania zasad, przepisów i wytycznych Komisji dotyczących „nowych inwestycji i technologii, takich jak ICO i blockchain”.

XRP 24% w górę

Na kilka dni przed ustąpieniem ze stanowiska prezesa Jaya Claytona, SEC pozwał Ripple. Podstawowym zarzutem było to, że firma , twierdząc, że sprzedaje XRP jako niezarejestrowane papiery wartościowe. W dniu ogłoszenia informacji o pozwie, kurs cyfrowego aktywa znacząco spadł, a wiele animatorów rynku zapowiadało delisting.

Według CoinMarketCap, kurs XRP wzrósł, w ciągu ostatnich 24 godzin, o 24%. Jednocześnie, ostatnie 7 dni pozostawia aktywo w stanie spadku o ok. 43%.

Roisman ma kierować SEC przez krótki czas. Prezydent elekt Joe Biden wybierze zapewne przewodniczącego na stałe zaraz w styczniu, kiedy oficjalnie obejmie urząd.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze