Salwadorczycy kupują BTC

1 602

Wprowadzenie BTC w Salwadorze nie obyło się bez problemów, ale według nowych informacji Salwadorczycy są coraz bardziej zainteresowani Bitcoinem.

Wielu z nich korzysta z oficjalnego portfela Chivo, co ułatwia zbieranie aktualnych danych na temat przepływu pieniędzy.

Mieszkańcy Salwadoru zamieniają USD na BTC

Od samego początku niektórzy mieszkańcy Salwadoru nie rozumieli, dlaczego wprowadzenie Bitcoina może być dla nich niezwykle korzystne. Z tego powodu miały miejsce protesty w Salwadorze w związku z wprowadzeniem BTC. Na publicznym okazywaniu niezadowolenia się jednak nie skończyło i we wrześniu protestujący Salwadorczycy spalili kiosk Chivo.

Pomimo tego prezydent Salwadoru Nayib Bukele nieustannie wykazuje „bycze” nastawienie wobec najstarszej kryptowaluty, a podczas wrześniowych spadków ogłosił, że Salwador kupił kolejne 150 BTC.

Portfel BTC Chivo

Najnowsze informacje zgromadzone przez aplikację Chivo pokazują, że coraz więcej mieszkańców przekonuje się do korzystania z kryptowaluty. W ostatnich dniach kurs Bitcoina przez cały czas rośnie, a Salwadorczycy zaczęli korzystać z aplikacji do wymieniania dolarów na BTC.

Prezydent Nayib Bukele (@nayibbukele) podzielił się na Twitterze dwoma ciekawymi faktami. Pierwszy z nich dotyczy tego, że użytkownicy portfela Chivo są obecnie bardziej zainteresowani zamienianiem dolarów na Bitcoiny niż korzystaniem z bankomatów w celu spieniężania popularnej kryptowaluty. Druga informacja dotyczy tego, że w dniu 16 października dokonano 24 076 transakcji o łącznej wartości ponad 3 069 761 dolarów.

„2 new Chivo Facts:

1. People are inserting way more USD (to buy #BTC) than what they are withdrawing from the Chivo ATMs (any media outlet can independently confirm this by visiting the ATMs).

2. Today, we received 24,076 remittances, adding up to $3,069,761.05 (in one day)”.

Większe zainteresowanie zamianą USD na BTC pokazuje, że wielu Salwadorczyków zmieniło swoje nastawienie do Bitcoina. Z pewnością przyczyniła się do tego obecna hossa oraz to, że mogą płacić o 0,20 USD mniej za każdy galon paliwa pod warunkiem dokonania płatności za pomocą portfela Chivo.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze