Pozytywne reakcje na rozporządzenie Bidena

1 011

Zapowiedzi prezydenta Bidena związane z koniecznością uregulowania rynku kryptowalut podzieliły społeczność kryptowalutową. Niektórzy uważali, że spowolni to rozwój branży. Inni natomiast wskazywali, że jest to niezbędny krok do dalszej adopcji.

Większość obaw wynikała przede wszystkim z tego, że przez długi czas nie było wiadomo, co dokładnie znajdziesz się w rozporządzeniu wykonawczym w sprawie aktywów cyfrowych. Na szczęście wczorajszy dzień przyniósł wiele odpowiedzi.

Jak zareagowała branża na rozporządzenie?

Już pierwsze przecieki na temat rozporządzenia Bidena wywołały pozytywne reakcje wśród inwestorów. Kurs najważniejszej kryptowaluty przekroczył w końcu 39 000 USD, a w pewnym momencie sięgnął nawet 42 500 dolarów. Informacje, które pojawiły się później na stronie Białego Domu, potwierdziły, że administracja prezydenta Bidena nie tylko nie zamierza zablokować rynku krypto, ale też zdaje sobie sprawę z jego wartości. Podkreślono również, że Stany Zjednoczone powinny prowadzić działania, dzięki którym utrzymają swoją kluczową pozycję w branży aktywów cyfrowych (więcej informacji znajdziesz w artykule: Jaka przyszłość czeka kryptowaluty w USA?).

W rozporządzeniu nie znalazła się informacja o konieczności zaangażowania w prace nad regulacjami Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, co obserwatorzy rynku uznali za bardzo pozytywną informację.

Wielu członków społeczności kryptowalut cieszy się również z tego, że USA zdaje sobie sprawę, że około 16% dorosłych Amerykanów używało lub handlowało kryptowalutami. Przy okazji warto zwrócić uwagę na przewidywania popularnej giełdy z początku roku. Zgodnie z nimi możliwy jest nawet miliard użytkowników kryptowalut do końca roku.

Czy plany USA przyciągną poważnych inwestorów?

Dyrektor wykonawczy CoinCenter Jerry Brito po zapoznaniu się z treścią rozporządzenia wykonawczego zamieścił na Twitterze (@jerrybrito) następującą wiadomość:

Przesłanie, które wyniosłem z lektury, jest takie, że rząd federalny postrzega kryptowaluty jako legalną i poważną część gospodarki i społeczeństwa. Myślę, że to dobry sygnał dla poważnych osób, które wstrzymywały się z zaangażowaniem w kryptowaluty.

„The message I take from this EO is that the federal government sees cryptocurrency as a legitimate, serious, and important part of the economy and society, and I think it’s a good signal to serious people who’ve been holding back from getting involved”.

Jak zareagowałeś na plany Stanów Zjednoczonych związane z kryptowalutami? Czy zgadzasz się, że mogą okazać się korzystne dla branży?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze