Przecieki na temat rozporządzenia Bidena

3 242

Przecieki związane z rozporządzeniem prezydenta Bidena w sprawie kryptowalut rozwiały obawy inwestorów. Dzięki temu kurs najważniejszej kryptowaluty w ciągu kilku godzin wzrósł z poziomu 38 630 USD na 42 096 dolarów.

Co w takim razie może znaleźć się w rozporządzeniu? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Niepotwierdzone informacje na temat rozporządzenia Bidena

Już wczoraj zastanawialiśmy się, co zmieni podpisanie rozporządzenia wykonawczego. Wskazywaliśmy, że najprawdopodobniej chodzi o wyznaczenie osoby, która otrzyma uprawnienia do regulowania rynku i prowadzenia nadzoru nad kryptowalutami. To natomiast mogłoby w dłuższym terminie przyczynić się do przyciągnięcia nowych inwestorów na rynek cyfrowych aktywów.

Przecieki na temat rozporządzenia w sprawie kryptowalut

Sieć telewizyjna Business News Network (znana również jako BNN Bloomberg) zamieściła dzisiaj na swojej stronie informację prasową przygotowaną przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych. Chociaż dokument został szybko usunięty, to wielu internautów zdążyło się zapoznać z jego treścią.

Jeżeli przecieki są prawdziwe, prezydent Joe Biden chce nawoływać do skoordynowanych działań i wspólnego podejścia do polityki w związku z aktywami cyfrowymi. Takie podejście umożliwi wspieranie odpowiedzialnych innowacji, które mogą przynieść wiele korzyści dla narodu, przedsiębiorców i konsumentów.

Czy potrzebne są regulacje rynku kryptowalut?

Nic więc dziwnego, że rynek pozytywnie zareagował na powyższe informacje (przypominamy jednak, że w chwili pisania artykułu należy je traktować wyłącznie jako przeciek). Obawy związane z rozporządzeniem Bidena dotyczyły tego, że prezydent może starać się zwiększyć kontrolę nad branżą kryptowalut, co mógłby argumentować koniecznością zablokowania Rosji (zobacz również: Czy Rosja może wykorzystać kryptowaluty do obejścia sankcji?).

Skoro jednak przecieki wskazują na konieczność wspierania innowacji i wspomniano o korzyściach dla USA, w najbliższym czasie może dojść do dalszych wzrostów na rynku kryptowalut. Oczywiście pod warunkiem, że przecieki się potwierdzą. O tym natomiast przekonamy się już niedługo.

Co sądzisz o rozporządzeniu prezydenta Bidena? Czy rzeczywiście można założyć, że Stany Zjednoczone będą chciały skorzystać na kryptowalutach i powyższe informacje się potwierdzą?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze