Miliard użytkowników kryptowalut do końca roku

3 786

Według najnowszego raportu przygotowanego przez CryptoCom do końca bieżącego roku liczba użytkowników korzystających z kryptowalut może wzrosnąć nawet do jednego miliarda.

Dodatkowo według analityków popularnej giełdy już w 2023 r. kolejne kraje uznają Bitcoina.

Rośnie zainteresowanie kryptowalutami

Prognozy CryptoCom częściowo pokrywają się z tym, o czym przed końcem roku informowała COO giełdy Coinbase Emilie Choi. Różnica polega na tym, że według Coinbase uda się osiągnąć miliard użytkowników kryptowalut w ciągu pięciu lat. CryptoCom natomiast uważa, że dotychczasowe tempo wzrostu jest wystarczające, aby doszło do tego przed końcem 2022 r.

„If we extrapolate a similar rate of increase in 2022, we are on track to reach 1 billion crypto users by the end of 2022”.

295 milionów osób korzysta z kryptowalut

Nawet jeżeli uda się utrzymać dotychczasowy trend wzrostowy (tylko w ubiegłym roku liczba użytkowników kryptowalut wzrosła o 178% i wynosi obecnie około 295 milionów), to trudno uwierzyć, że w ciągu zaledwie 12 miesięcy uda się dobić do miliarda. Wymagałoby to ponad 230% wzrostu.

Z drugiej strony, jeżeli rzeczywiście pojawią się karty kryptowalutowe od Google, to mogą one przyśpieszyć masową adopcję kryptowalut.

Kraje nie mogą dłużej ignorować kryptowalut

W raporcie stwierdzono również, że kraje nie mogą dłużej ignorować rosnącego popytu na kryptowaluty ze strony społeczeństwa.

„Nations can no longer afford to ignore the growing push towards crypto by the public”.

Podobnego zdania są analitycy z Fidelity: Coraz więcej państw będzie kupować i honorować BTC jako legalny środek płatności. Przygotowany przez nich raport wskazuje, że w najbliższych miesiącach więcej państw weźmie przykład z Salwadoru. Według Fidelity nawet jeżeli nie wszystkie kraje będą chciały wprowadzić u siebie Bitcoina, to ze względu na działania innych państw będą musiały się zabezpieczyć i zakupić pewną ilość kryptowalut.

Co sądzisz o tych prognozach? Czy rzeczywiście istnieje szansa, że jeszcze w tym roku będzie można mówić o miliardzie użytkowników kryptowalut?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze