Odpływ Bitcoinów z giełd kryptowalut

Najnowsze dane Cryptoquant pokazują, że w środę wycofano z giełd ponad 26 300 Bitcoinów. Jeszcze większy prowzrostowy sygnał odnotowano w poniedziałek, kiedy to według IntotheBlock inwestorzy wycofali z giełd kryptowalut około 30 054 BTC.

Niska podaż Bitcoinów na popularnych giełdach to zazwyczaj dobra wiadomość dla osób, które liczą na wzrost ceny kryptowaluty.

Czy wycofanie BTC z giełd przełoży się na wzrosty?

W chwili pisania artykułu Bitcoin kosztuje 43 485 USD, co oznacza 37% spadek od niedawnego ATH. Pomimo dominującej czerwieni na wykresach (od końca grudnia kurs BTC spadł o 10 000 USD) wielu inwestorów i analityków wciąż podtrzymuje bycze prognozy. W dodatku stale postępuje masowa adopcja kryptowalut, co widać między innymi po tym, że ponad połowa hodlerów z USA i Wielkiej Brytanii chce dostawać wynagrodzenie w krypto. Burmistrz Rio de Janeiro chce natomiast, aby Rio stało się pierwszym miastem w Brazylii, które będzie miało kryptowaluty (szczegóły znajdziesz w artykule: Crypto Rio | Burmistrz Rio de Janeiro chce przeznaczyć 1% rezerw miasta na zakup kryptowalut).

Dlaczego mniejsza ilość Bitcoinów na giełdach to prowzrostowy sygnał?

Wycofanie Bitcoinów z giełd zmniejsza ryzyko nagłych sprzedaży, co mogłoby doprowadzić do dalszych spadków ceny. Jednocześnie odpływ BTC często przekłada się na zwiększenie zainteresowania ze strony kupujących, co z kolei może doprowadzić do wzrostów.

Wieloryby mogą manipulować rynkiem

Trzeba oczywiście mieć świadomość, że wieloryby zdają sobie sprawę z tego, że ich transakcje mają wpływ na decyzje mniej doświadczonych inwestorów. Tym samym zawsze należy liczyć się z możliwością manipulowania rynkiem przez dużych graczy, o czym pod koniec roku informowaliśmy w artykule: podaż BTC na giełdach osiągnęła nowe minimum. Chociaż w grudniu ubiegłego roku firma analityczna Santiment poinformowała o osiągnięciu 31-miesięcznego minimum Bitcoinów na giełdach, to jak na razie nie doprowadziło to do spektakularnych wzrostów.

Z drugiej strony masowe wycofywanie Bitcoinów z giełd, jakie miało miejsce we wrześniu 2021 r., poprzedziło ATH z 10 listopada, kiedy to kurs BTC osiągnął 69 044 USD.

Co sądzisz o mniejszej ilości Bitcoinów na giełdach kryptowalut? Czy można to traktować jako prowzrostowy sygnał?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze