NFT nie są przechowywane w blockchain

9 437

Ciekawostka – Eksperci twierdzą, że tokeny NFT nie są przechowywane w blockchain

Jonathan Victor zauważył, że przechowywanie danych poza łańcuchem nie oznacza, że ​​są one scentralizowane. Nadal mogą być zdecentralizowane, gdy robi się to w przemyślany sposób.

Niewymienne tokeny (NFT) są reklamowane jako technologie oparte na blockchain. Według co najmniej dwóch ekspertów istnieją błędne przekonania dotyczące sposobu ich przechowywania. Twierdzą oni, że z technicznego punktu widzenia tokeny te nie istnieją w łańcuchu bloków, a w rzeczywistości są przechowywane gdzie indziej.

Jonathan Victor, szef przechowywania Web3 w Protocol Labs i Alex Salnikov, współzałożyciel Rarible, opisał sposób przechowywania NFT w sposób zdecentralizowany, przyszłość przestrzeni NFT i inwestowanie w NFT.

Według Victora główne łańcuchy mają bardzo ograniczony rozmiar, a przechowywanie danych w blockchain może być bardzo kosztowne. Ze względu na duże rozmiary plików, wprowadzane są rozwiązania odnośnie pamięci masowej poza łańcuchem. Powiedział, że dane NFT mogą znajdować się w dowolnym miejscu z hostowanego węzła lub zdecentralizowanych sieci pamięci masowej.

Salnikov również poruszył ten temat, mówiąc, że ponieważ NFT są nową koncepcją, może istnieć wiele błędnych przekonań na temat działania pamięci NFT. Powiedział, że transakcja jest potwierdzona przez blockchain, ale plik znajduje się gdzie indziej. Wyjaśnił, że:

„Ważne jest, aby zrozumieć, że NFT znajdujący się w portfelu użytkownika wskazuje tylko na plik, który reprezentuje – sam plik, znany również jako metadane NFT, jest zwykle przechowywany gdzie indziej”.

Mimo to eksperci zauważyli, że przechowywanie NFT nadal można uznać za zdecentralizowane. Victor wyjaśnił, że ich projekt NFT.Storage robi to za pomocą zdecentralizowanych sieci pamięci masowej, takich jak Filecoin (FIL) i InterPlanetary File System (IPFS). Dzięki temu mogą przechowywać NFT jako dobro publiczne, podobnie jak archiwum internetowe. Zauważył:

„Kiedy myślimy o decentralizacji — lubię przedstawiać to w kategoriach tego, czy istnieje pojedynczy punkt błędu. Samo przechowywanie danych poza łańcuchem nie wprowadza centralizacji — o ile robimy to z rozwagą”.

Salnikov podzielił się również informacją, że na rynku NFT Rarible przechowywali NFT przy użyciu IPFS. Jednak, aby jeszcze bardziej zwiększyć integralność danych, współzałożyciel Rarible powiedział, że zintegrowali się z NFT.Storage, który implementuje zarówno magazyny na Filecoin, jak i IPFS.

Zapytani o przyszłość przestrzeni NFT, eksperci podzielili się swoimi przewidywaniami. Victor uważa, że ​​NFT będzie reprezentować więcej towarów cyfrowych i pojawi się więcej przypadków użycia. Uważa również, że zbliżająca się fuzja na Ethereum (ETH) może pomóc w zwiększeniu cen NFT. Z drugiej strony Salnikov powiedział, że ich wizja przestrzeni jest wielołańcuchowa i dlatego starają się zdemokratyzować przechowywanie i dostęp do NFT.

Zapytani, czy inwestowanie w NFT teraz jest dobrym pomysłem, eksperci udzielili kilku rad. Victor ostrzegł inwestorów, aby nie stawiali się w sytuacji, w której będą zmuszani do sprzedaży. Powiedział, że NFT są często mniej płynne i doradził inwestorom, aby ustrukturyzowali swoje portfele w taki sposób, aby nie byli zmuszani do gwałtownej wyprzedaży.

Może Cię zainteresuje:

Komentarze