Największe japońskie banki rozpoczną testy własnej waluty cyfrowej

1 890

Kilka wiodących japońskich banków, w tym MUFG, SMBC, Mizuho, planuje umożliwić dokonywanie płatności za pośrednictwem własnej waluty cyfrowej.

Zgodnie z treścią dokumentu opublikowanego 24 listopada przez zrzeszające 74 podmiotów Digital Currency Forum, planowany system płatności będzie dwupoziomową platformą opartą o łańcuch bloków.

Tymczasowa nazwa waluty to Digital Currency JPY (DCJPY). DCJPY będzie korzystać z technologii blockchain i ma być zabezpieczone depozytami bankowymi. Użytkownicy mają mieć możliwość dokonywania płatności w walucie cyfrowej natychmiast po otwarciu konta.

Projekt został zainicjowany przez startup DeCurret i przeszedł już fazę Proof-of-Concept (POC). Firma przyciągnęła 62 miliony dolarów inwestycji, między innymi ze strony banków SMBC, MUFG i SBI, które również są częścią konsorcjum.

Projekt zwrócił również uwagę kilku agencji rządowych, w tym Agencji Usług Finansowych, Ministerstwa Finansów oraz banku centralnego, które będą pełniły rolę obserwatorów.

Oficjalna premiera w 2023 r.

Waluta cyfrowa Digital Currency Forum ma zostać włączona do komercyjnego wykorzystania w 2023 r. To rozwiązanie skierowane przede wszystkim do firm detalicznych i ich partnerów.

Konsorcjum planuje zintegrować DCJPY z innymi platformami cyfrowymi. Zanim jednak stanie się to faktem, przeprowadzone zostaną konieczne testy. Mają one na celu zbadanie wydajności cyfrowej waluty w przypadku tanich transakcji biznesowych.

„Digital Currency Forum przewiduje również, że waluta cyfrowa, DCJPY, będzie mogła łączyć się organicznie z innymi platformami cyfrowymi. Innymi słowy, forum ma na celu zrealizowanie formy „płatności cyfrowych jako usługi”, w której różne przedsiębiorstwa mogą dodawać funkcje płatnicze i rozliczeniowe” – czytamy we wspomnianym na wstępie dokumencie.

Oprócz tego, pomysłodawcy DCJPY planują szereg dodatkowych zastosowań dla cyfrowej waluty, takich jak rozliczenia w obrocie energią elektryczną P2P, tokeny zabezpieczające, płatności detaliczne, rozliczenia przemysłowe i transakcje NFT.

Nie jest jasne, w jaki sposób wprowadzenie DCJPY wpłynie na bieżące wysiłki Banku Japonii w celu zbadania CBDC. Warto przypomnieć, że niektórzy urzędnicy Banku Japonii sugerowali wcześniej, że w celu opracowania CBDC będą współpracować z sektorem prywatnym.

Może Cię zainteresować:

Komentarze