Bank Japonii przetestuje CBDC

W kwietniu 2021 r. Bank Japonii ma rozpocząć testy własnej cyfrowej waluty.

Jak czytamy w opublikowanym przez bank komunikacie, nie zamierza on wydawać waluty cyfrowej, a jedynie być przygotowanym na taką możliwość. W tym celu podmiot stworzy system przeznaczony do testów podstawowych funkcji cyfrowej waluty, w tym jej emisji i obiegu.

Jak poinformował Masayoshi Amamiya, zastępca prezesa Banku Japonii, testy mają rozpocząć się na początku 2021 r. i mają określić praktyczne funkcje i zastosowania CBDC, wychodząc poza wcześniejsze badania koncepcyjne. W drugiej fazie eksperymentów bank centralny przyjrzy się potencjalnemu projektowi CBDC, np. czy powinien ustalić limit wydanej kwoty i wypłacać wynagrodzenie za depozyty. Z kolei w trzecim etapie przed emisją bank uruchomi program pilotażowy z udziałem prywatnych firm i gospodarstw domowych. – Innowacje technologiczne postępują w bardzo szybkim tempie. W zależności od tego, jak potoczą się sprawy, popyt na CBDC może wzrosnąć w Japonii. My zaś musimy być na to przygotowani – mówił w styczniu br. podczas jednego z seminariów w Tokio wicegubernator Masayoshi Amamiya.

Bank Japonii staje przed wyzwaniem cyfryzacji

Podczas prac nad własną cyfrową walutą Bank Japonii ma korzystać z doświadczeń innych banków centralnych. Jego przedstawiciele podkreślają, że CBDC uzupełni, a nie zastąpi gotówkę i skupi się na uczynieniu systemów płatności i rozliczeń wygodniejszymi. „Byłoby pożądane, aby CBDC był używany nie tylko do płatności krajowych, ale i transgranicznych” – dodano w komunikacie.

Działania Banku Japonii zbiegają się w czasie z zapowiedziami nowego japońskiego premiera. Yoshihide Suga zapowiada, że w najbliższym czasie skupi się na promowaniu cyfryzacji i reform administracyjnych w celu zwiększenia konkurencyjności kraju. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w styczniu br. Bank Japonii wraz z pięcioma innymi bankami utworzył wspólną grupę badawczą skupioną wokół cyfrowych walut, a kilka miesięcy później opublikował raport, w którym omówiono wady i zalety płynące z emisji CBDC.

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze