Kurs Bitcoina rośnie do 8500$ w cieniu kolejnego, 25% wzrostu BSV

Bitcoin, wiodąca kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej, przekroczyła ostatecznie poziom wyceny w wysokości 8500 USD. Chociaż BTC udało się zyskać ponad pięć procent, jego zyski zostały przyćmione kontrowersyjnym forkiem Bitcoin SV (BSV), który po raz kolejny wyniósł kurs kryptowaluty w górę o ponad 25 procent.

BTC rośnie po starcie opcji CME

Ostatni skok cen BTC zbiegł się w czasie z oczekiwanym wprowadzeniem opcji na konktrakty bitcoin futures, które miało miejsce wczoraj. Według danych analityków londyńskiego startupu Skew, pierwszego dnia CME Group zanotowała 55 kontraktów, których wartość nominalna opiewała na około 2,3 mln USD. W chwili pisania tego tekstu kurs BTC plasuje się na poziomie 8524 USD.

Znany na Twitterze Josh Rager był dość ostrożny w optymistycznym nastawieniu odnośnie niedawnych wzrostów BTC. Zmienił aktualnie swoje zdanie twierdząc, że BTC może wkrótce przetestować 8750 $ i 9050 $. Oczekuje się, że poziom o wartości 7900 USD będzie nadal działał jako silne wsparcie, nawet jeśli sytuacja rynkowa popchnie BTC w dół wykresu cenowego.

https://twitter.com/Josh_Rager/status/1216954431864000513

Warto zauważyć, że na wykresie w skali dziennej, price action BTC ma obecnie miejsce ponad chmurą Ichimoku. Jest to uważane za silny sygnał do wzrostów.

https://twitter.com/Sawcruhteez/status/1216928798316339200

Bitcoin SV rośnie o 25% w przeciągu ostatnich 24 godzin

Jak zaznaczyliśmy we wstępie, ostatni ruch cenowy BTC nie jest największym, który został odnotowany w top 10 kryptowalut w ostatnim czasie. Jak wynika z danych CoinStats, kurs Bitcoin SV wynosi obecnie 203,49 USD – po gwałtownym wzroście o ponad 25 procent. Warto wspomnieć, że jest to najwyższy poziom, jaki BSV osiągnęło od czerwca 2019 r.

kurs bsv
wykres kursu BSV/USD od TradingView

BSV doświadczył już podobnego rajdu zaledwie trzy dni temu, kiedy jego cena wzrosła o ponad 30 procent.

Od Redakcji

Czy zapisaliście się już do newslettera Bithub i odebraliście swój Kurs Analizy Technicznej Bitcoina i Kryptowalut Alternatywnych? Możecie to zrobić z poziomu strony głównej naszego serwisu lub poniższego artykułu:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze