Inwestorzy instytucjonalni wykazują zainteresowanie Bitcoinem

2 849

Najnowszy raport przygotowany przez CoinShares pokazuje, że inwestorzy instytucjonalni zwiększyli w ubiegłym tygodniu ekspozycje na kryptowaluty. Oprócz Bitcoina instytucje zainwestowały również w popularne altcoiny (przede wszystkim w Polkadot (DOT) i Cardano (ADA)).

Dodatkowo łączna wartość aktywów należących do inwestorów instytucjonalnych jest na najwyższym poziomie w historii i przekroczyła 72,3 miliarda dolarów.

Rośnie zainteresowanie kryptowalutami ze strony klientów instytucjonalnych

Wzrost zainteresowania klientów instytucjonalnych doskonale widać po wartości ich aktywów. O ile jeszcze w marcu tego roku było to około 57 miliardów USD, to zaledwie dwa miesiące później kwota przekroczyła 71 miliardów dolarów. Teraz natomiast odnotowano kolejny napływ gotówki, co przełożyło się na rekordowe 72,3 miliarda dolarów.

Oznacza to, że w ciągu ostatniego tygodnia na rynek wpłynęło około 80 000 000 dolarów.

W co inwestują klienci instytucjonalni?

Największym zainteresowaniem cieszą się produkty inwestycyjne związane z Bitcoinem (BTC), na które inwestorzy wydali około 87,5% wspomnianej kwoty.

Na kolejnych miejscach znalazły się:

– Polkadot (około 3,6 miliona dolarów),
– Cardano (około 2,7 miliona dolarów).

Co ciekawe Ethereum odnotował spadek zainteresowania ze strony klientów instytucjonalnych. Wartość aktywów przechowywanych w ETH spadła o około milion dolarów.

Zainteresowanie Bitcoinem ze strony inwestorów indywidualnych

Oprócz klientów instytucjonalnych zwiększone zainteresowanie Bitcoinem widać również po zwykłych użytkownikach. Przykładem może być to, że Salwadorczycy kupują bitcoiny.

W opublikowanym dzisiaj artykule PILNE: 19 października startuje bitcoinowy ETF od ProShares, opisaliśmy zapowiedziane na jutro plany uruchomienia pierwszego ETF futures na BTC, który będzie notowany na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Informacja została potwierdzona przez The New York Times.

Chociaż wiele osób oczekuje, że taka informacja przełoży się na dalsze wzrosty BTC (więcej informacji znajdziesz w artykule: Bitcoin: „Szykujcie się na 100 000 USD”), warto liczyć się z możliwością wystąpienia korekty, szczególnie że w ciągu ostatnich 30 dni kurs BTC wzrósł o ponad 31%. Na przestrzeni tygodnia można natomiast zaobserwować ponad 13% wzrost.

W momencie pisania artykułu 1 BTC kosztuje 62 083 USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze