Ile paliwa zostało w baku Ethereum? | Stacja „300$” zagrożona?

Rynek Ethereum notuje silny impuls wzrostowy. Jak długo i w jakich warunkach ETH „pociągnie” na aktualnym paliwie rakietowym? Ile zostało go jeszcze w baku?

Na wstępie oddalmy nieco widok, aby zyskać pełny obraz sytuacji:

kurs ethereum 13-02-2020
wykres ETH/ USD od TradingView

12 lutego 2020 r. kurs ETH wzrósł o 16% (wg Bitstamp). W ciągu dnia byki pokonały kluczowe strefy oporu o wartości 240 $ i 250 $. Kupujący zainicjowali nowy rajd w górę, w wyniku którego ustanowiono rekord Ethereum w 2020 r. – 275,22 $ (Bitstamp). Pomimo zdecydowanego pull-backu do 263 $, kupującym udało się zdobyć przyczółek w przedziale powyżej 270 $.

Tym samym dostaliśmy kluczowe obszary wsparcia w wysokości 268 $ i 270 $. Analitycy sugerowali, że trwający trend wzrostowy napotka najbliższą przeszkodę na poziomie 288 $. Jeśli ta bariera zostałaby pokonana, ścieżka do 300 $ byłaby wg nich otwarta. Spodziewano się, że właśnie dzisiaj, 13 lutego byki przetestują strefę oporu wynoszącą 275 $.

Korekta do 264 $

Tendencję zwyżkową na Ethereum obserwujemy w zasadzie od początku roku. W związku z tym prawdopodobieństwo, że „pałeczkę” przejmą niedźwiedzie, wydaje się relatywnie niewielkie. Oczywiście rynek musi się korygować, łapać oddech przed kolejnymi, potencjalnymi ruchami w górę. Jeszcze wczoraj mogło wydawać się, że Ethereum jest chronione przed dużymi stratami dzięki potężnemu wsparciu na poziomie około 264 $. W chwili publikacji tego tekstu, kurs kryptowaluty wynosi 260 $.

ethusd
wykres ETH/ USD od TradingView

Już dzisiaj na kanale YouTube – Analiza Techniczna od Jurka S. – trzymajcie rękę na pulsie. Jesteśmy przekonani, że Jurek nie pominie Ethereum w swojej analizie. Na Ethereum jest aktualnie bardzo gorąco a zetem subskrybujcie.

PS.

Czy zapisaliście się już do newslettera Bithub i odebraliście swój Kurs Analizy Technicznej Bitcoina i Kryptowalut Alternatywnych? Możecie to zrobić z poziomu strony głównej naszego serwisu lub poniższego artykułu:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze