Bitstamp – opis giełdy.

3 650

DANE FIRMY

Bitstamp

5 New Street Square

Londyn, Wielka Brytania

 

KRYPTOWALUTY

Bitstamp oferuje Bitcoina, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum oraz Ripple.

 

WALUTY FIAT

Bitstamp obsługuje dolary amerykańskie oraz euro.

 

PARY WALUTOWE

BTC/USD, BTC/EUR, EUR/USD, ETH/USD, ETH/EUR, ETH/BTC, LTC/USD, LTC/EUR, LTC/BTC, BCH/USD, BCH/EUR, BCH/BTC, XRP/USD, XRP/EUR, XRP/BTC.

PROWIZJE

Dla każdej pary walutowej prowizje są takie same i zależą od 30 dniowego obrotu.

Fee % 30 dniowy wolumen w $
0.25% < $20,000
0.24% < $100,000
0.22% < $200,000
0.20% < $400,000
0.15% < $600,000
0.14% < $1,000,000
0.13% < $2,000,000
0.12% < $4,000,000
0.11% < $20,000,000
0.10% > $20,000,000

W przypadku par walutowych, które nie są wyrażone w USD (np. LTC/EUR), podlegają one przeliczeniu na dolary przy pomocy aktualnego kursu wymiany pomiędzy daną walutą a dolarem amerykańskim.

W przypadku wysokich obrotów (powyżej 20 000 000 $ miesięcznie) klienci mogą wnioskować do Bitstamp o indywidualne ustalenie fee.

 

Wpłaty i wypłaty na konto

 

Waluta/Typ Wpłata Wypłata
Karta debetowa Brak prowizji Do 1 000 $ kosztuje 10 $. Powyżej 1 000 $ kosztuje 2 % sumy wypłacanej kwoty.
Transfer SEPA Brak prowizji 0.9 EUR
Karta kredytowa (kupno) Przy zakupie 5 %.
Transfer międzynarodowy 0.05 % fee (minimum 7.5 USD lub 7.5 EUR, maximum 300 USD lub 300 EUR) 0.09 % (minimum 15 USD lub 15 EUR)
BTC Brak prowizji Brak prowizji
BCH Brak prowizji Brak prowizji
LTC Brak prowizji Brak prowizji
XRP Brak prowizji Brak prowizji
ETH Brak prowizji Brak prowizji

Na giełdzie Bitstamp obowiązują również specjalne opłaty dla transferów SEPA oraz międzynarodowych transferów. W przypadku obu typów fee za przelew zwrotny wynosi 0.25 % (dla SEPA minimum 25 EUR, dla transferu międzynarodowego min. 50 USD). Koszty administracyjne dla obu typów wynoszą odpowiednio 50 EUR i 50 USD. Usługa śledzenia transferu wynosi odpowiednio 30 EUR i 35 USD. W przypadku poprawy transferu użytkownicy płacą odpowiednio 30 EUR i 35 USD.

 

POLITYKA ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) & KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)

Wielka Brytania, podobnie jak wiele innych krajów, przyjęła przepisy mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy i zwalczaniu terroryzmu. Te przepisy, wraz z przepisami, zasadami i wytycznymi z branży, stanowią kamień węgielny zobowiązań AML dla firm w Wielkiej Brytanii i określają przestępstwa i kary za nieprzestrzeganie. Chociaż Bitstamp jest obecnie nieuregulowany i nie wchodzi w zakres AML, wyższe kierownictwo giełdy wdrożyło systemy i procedury spełniające brytyjskie przepisy AML. Decyzja ta odzwierciedla dążenie kierownictwa wyższego szczebla do zapobiegania prania brudnych pieniędzy i wykorzystaniu giełdy przez przestępców do oszustw podatkowych.

Z racji swojej obecności w Wielkiej Brytanii Bitstamp musi przestrzegać poniższych ustaw i praw:

 • Ustawa o dochodach z przestępstw z 2002 r.
 • Ustawa o terroryzmie z 2000 r.
 • Ustawa o terroryzmie z 2006 r.
 • Regulacje przeciwko praniu pieniędzy z 2007 r.
 • Poradnik wspólnego kierowania przeciwko praniu pieniędzy (JMLSG) dla brytyjskiego sektora finansowego w sprawie zapobiegania oszustw podatkowych i finansowaniu terroryzmu.

Polityka AML na giełdzie Bitstamp ma na celu zapobieganie praniu pieniędzy poprzez wypełnianie zobowiązań prawnych AML w Wielkiej Brytanii, w tym potrzebę posiadania odpowiednich systemów i kontroli w celu ograniczenia ryzyka wykorzystywania firmy do ułatwiania przestępstw finansowych. Ta polityka AML określa minimalne standardy, które muszą być przestrzegane i obejmuje:

 • Powołanie funkcjonariusza ds. Sprawozdawczości w zakresie prania pieniędzy (MLRO), który ma wystarczający poziom stażu pracy i niezależności oraz który jest odpowiedzialny za nadzór nad przestrzeganiem stosownych przepisów, regulacji, zasad i wytycznych branżowych
 • Ustanowienie i utrzymywanie podejścia opartego na ryzyku (Risk Based Approach – RBA) w celu oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na rzecz spółki
 • Ustanawianie i utrzymywanie w oparciu o ryzyko procedur należytej staranności wobec klienta, identyfikacji, weryfikacji i znajomości klienta (KYC), w tym zwiększonej analizy due diligence dla klientów o podwyższonym ryzyku, takich jak osoby politycznie (PEP)
 • Ustanowienie i utrzymanie systemów i procedur opartych na ryzyku w celu monitorowania bieżących działań klientów
 • Procedury zgłaszania podejrzanej działalności wewnętrznym organom oraz w stosownych przypadkach, właściwym organom ścigania
 • Utrzymywanie odpowiednich zapisów przez minimalne wyznaczone okresy
 • Szkolenie i świadomość dla wszystkich odpowiednich pracowników

Bitstamp nie może zawierać transakcji z osobami, firmami i krajami, które są objęte listami sankcyjnymi. Bitstamp będzie zatem sprawdzał listy sankcji ONZ, Unii Europejskiej, UK Treasury i US Office of Foreign Assets Control (OFAC) we wszystkich jurysdykcjach, w których działa.

 

WERYFIKACJA

Pierwszy poziom weryfikacji obejmuje potwierdzenie adresu mailowego oraz podania swoich podstawowych danych osobowych (min. imię, nazwisko, narodowość, dokładny adres, data urodzenia). Przy weryfikacji konta należy również określić, czy jest się obywatelem, rezydentem lub podatnikiem USA.

Aby w pełni zweryfikować swoje konto użytkownik powinien także wysłać swój dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. Może to zrobić poprzez załączenie skanu dokumentu. W przypadku dowodu osobistego i prawa jazdy, Bitstamp wymaga skanu przodu i tyłu dokumentu.

Giełda wymaga również załączenia dowodu zamieszkania w danym kraju. Takim dowodem jest np. wykaz konta, rachunek za prąd/wodę/czynsz lub mieszkanie, deklaracja podatkowa oraz pozwolenie na pobyt w danym kraju.

 

CZAS KSIĘGOWANIA WPŁAT/WYPŁAT

W przypadku kryptowalut czas księgowania wpłat jest zależny od stanu sieci i jej aktualnego natężenia.

W przypadku przelewów bankowych czas księgowania jest zależny od współpracy między bankami oraz kraju, z którego wykonywany jest przelew.

Wypłaty kryptowalut wysyłane są z portfela klienta na giełdzie. Transakcja jest umieszczona w pierwszym wolnym bloku danej sieci.

 

MINIMALNE WARTOŚCI WYPŁAT KRYPTOWALUT

Waluta Minimalna kwota wypłaty
BTC Brak
BCH Brak
ETH Brak
LTC Brak
XRP Brak

 

ZABEZPIECZENIA

Bitstamp posiada system zabezpieczeń 2-factor authentication. Weryfikacja użytkownika może odbywać się przy pomocy aplikacji Google Authentificator, która generuje randomowy ciąg cyfr co kilka sekund, który należy wpisać przy logowaniu na giełdę. Giełda wspiera również aplikację DUO.

Podczas wypłaty walut fiducjarnych jak i kryptowalut użytkownik może włączyć opcje, która będzie wymagała potwierdzenia wypłaty poprzez kliknięcie w odpowiedni link wysłany na pocztę użytkownika.

Na swoim profilu użytkownik może sprawdzić historię logowania do konta. Każdy użytkownik ma także dostęp do historii operacji na swoim koncie dla kryptowalut jak i walut fiducjarnych (wpłaty i wypłaty).

 

DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI

Na Bitstamp można również tworzyć API, które pozwala na wykonywanie zautomatyzowanych czynności na koncie użytkownika poprzez własne oprogramowanie (np. kupno i sprzedaż kryptowalut bądź ich bezpieczne przechowywanie).

Giełda posiada również funkcję SMS Price Alerts, która informuje użytkownika o zmianie ceny wybranych kryptowalut poprzez wysłania wiadomości tekstowej na jego numer.

Użytkownik ma również możliwość tworzenia tzw. pod-kont (sub-accounts).

Ciekawym aspektem jest możliwość wypłaty swoich środków z giełdy poprzez złoto. Bitstamp nabywa odpowiednią ilość kruszcu o wartości wypłaty a następnie wysyła użytkownikowi na wskazany adres.

 

SUPPORT

Infolinia: +44 20 3868 9628

+1 646 568 9784

+352 20 88 10 96

Formularz zgłoszeniowy:  [email protected]

 Pomoc[email protected]

Strona giełdy: https://www.bitstamp.net/

Maciej Kmita

Komentarze