Inwestycja roku? | Czy jesteśmy świadkami okazji, która może się prędko nie powtórzyć?

Inwestorzy czują pismo nosem. Okazje lubią im jednak koło tego nosa przechodzić dość szybko i z reguły niezauważenie. Jak mówi stare porzekadło – najciemniej bywa pod latarnią. O jakiej okazji mówi Josh Rager? Czy może to być inwestycja roku 2020?

Po długich pięciu miesiącach oczekiwania ETH przekroczyło w końcu psychologiczny poziom 200 $. Josh Rager przypomina, że cena ETH wciąż jest o 85,88% niższa w porównaniu z 1417,38 $ ze stycznia 2018 r. Jakie czynniki mogą świadczyć o tym, że Ethereum to potencjalnie świetna, długoterminowa inwestycja?

Inwestycja roku?

Zaskakujący wzrost DeFi i szybkie tempo rozwoju Ethereum 2.0 wydają się być katalizatorami przyszłego rajdu wyceny kryptowaluty.

DeFi tworzy ogromne zapotrzebowanie na samo ETH. Stanowi ono podstawę wszystkich inteligentnych kontraktów DeFi, takich jak MakerDAO, Compound, Dharma, DyDx itp.

Wszystkie te platformy umożliwiają użytkownikom dostęp do usług podobnych do tych, które oferują banki. Oczywiście różnica polega na tym, że transakcje odbywają się za pośrednictwem inteligentnych umów bez udziału pośredników, którzy mieliby pobierać dodatkowe opłaty. W ramach DeFi użytkownicy mogą pożyczać, zarabiać na odsetkach, handlować. Do tego wszystkiego potrzebne jest Ethereum i jego inteligentne kontrakty. Ten czynnik zdecydowanie może powodować sukcesywny wzrost kursu ETH.

Oprócz rosnącego popytu na ETH spowodowanego wzrostem DeFi, możemy zaobserwować popłoch inwestorów rozpoczynających cenowe przepychanki w związku z przed próbą zgromadzenia 32 ETH niezbędnego do uczestnictwa w stake’owaniu Ethereum 2.0. Aktualnie staking jest dostępny w sieciach testowych, takich jak Prysm i Lighthouse, ale jak tylko wejdzie w życie w sieci Ethereum 2.0, może rozpocząć się prawdziwa fiesta. Przypomnijmy pewne fakty:

Technologiczne czynniki szansy

Fundacja Ethereum opublikowała kilka dobrych wiadomości na temat postępów w zakresie audytu inteligentnego kontraktu przeznaczonego do deponowania ETH dla Ethereum 2.0. Kod przeszedł formalną ścieżkę weryfikacji i nie wykryto w tym zakresie żadnych oczywistych wad.

Innym ważnym ogłoszeniem jest fakt, że Beacon Chain – serce Ethereum 2.0 jest optymalizowany pod kątem wydajności. Ten swoisty „łańcuch nawigacyjny” będzie głównym łańcuchem bloków, z którym synchronizować się będą shardy Ethereum 2.0.

Oprócz postępu technicznego w zakresie kodu smart kontraktów, Consensys i Fundacja Ethereum opracowują szczegóły dotyczące standaryzacji sposobu, w jaki shardy Ethereum 2.0 będą komunikować i synchronizować się ze sobą. To ogromny postęp w kierunku ulepszenia skalowalności Ethereum.

Ograniczona skalowalność Ethereum pozostaje jednym z głównych wąskich gardeł wydajności w obecnej wersji Ethereum. Ethereum 2.0 zamierza ten problem rozwiązać.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze