Hashrate Bitcoina osiągnął ATH

3 453

Pod koniec ostatniego tygodnia hashrate Bitcoina osiągnął nowe ATH, przebijając wcześniejszy rekord o 9 Ex/s.

Dzięki temu najwyższy poziom miary mocy obliczeniowej sieci, jaki kiedykolwiek został odnotowany to 216 Ex/s.

Bitcoin jest odporny na problemy w Kazachstanie

Chociaż sytuacja w Kazachstanie uderza w górników sieci Bitcoin, to jednocześnie sieć osiągnęła najwyższą moc w historii. To pokazuje, że najstarsza kryptowaluta prędzej czy później staje się odporna na chwilowe problemy ze spadkiem mocy. Podobna sytuacja miała miejsce w czerwcu 2021 r. Informowaliśmy wówczas, że w związku z odłączeniem wielu chińskich kopalni BTC odnotowano wyjątkowo niski hashrate wydobycia BTC. Sytuacja jednak szybko się unormowała wraz z relokacją sprzętu do innych krajów.

Rekordowa wartość hashrate Bitcoina to dobra wiadomość dla wszystkich użytkowników i to niezależnie od tego, czy ktoś czeka na wzrosty, czy po prostu zależy mu na korzystaniu z bezpiecznego aktywa. Im wyższa moc obliczeniowa sieci, tym jest ona bezpieczniejsza i maleje ryzyko ataku 51%. Jednocześnie większa moc w żaden sposób nie wpływa na przyśpieszenie wydobycia, ponieważ sieć na bieżąco dostosowuje poziom trudności.

Czy wzrost hashrate można traktować jako byczy sygnał?

Zdania na temat tego, czy wzrost hashrate pozwala oczekiwać wzrostu kursu Bitcoina, są podzielone. Zazwyczaj wraz ze wzrostem kursu najstarszej kryptowaluty więcej górników zaczyna podłączać swój sprzęt do sieci, ponieważ kopanie aktywów cyfrowych staje się wówczas bardziej opłacalne.

Górnicy kupują BTC

W ostatnim czasie mają jednak miejsce spadki BTC, którym towarzyszą utrzymujące się wysokie ceny sprzętu do kopania. Z tego powodu niektórzy górnicy… sami dokupują Bitcoiny, czego najlepszym przykładem jest Bitfarms na zakupach: 1000 BTC za 43 miliony USD.

Warto również mieć na uwadze, że każdy zwolennik Bitcoina może podjąć działania, dzięki którym sieć stanie się bardziej zdecentralizowana, a przy okazji zadbać o swoją prywatność. W tym celu należy uruchomić pełny węzeł BTC (chodzi o komputer, który będzie stale włączony i zsynchronizowany z siecią).

Co sądzisz o rekordowej wartości wskaźnika hashrate? Czy można ją uznać za kolejny byczy sygnał?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze