Bitfarms na zakupach: 1000 BTC za 43 miliony USD

2 353

Notowana na giełdzie Nasdaq firma Bitfarms na początku nowego roku zainwestowała około 43 000 000 USD w najstarszą kryptowalutę.

Przełożyło się to na zakup 1 000 Bitcoinów, dzięki czemu stan bitcoinowego portfela firmy wynosi obecnie ponad 4 300 BTC.

Bitfarms inwestuje w BTC

Na temat najnowszego zakupu wypowiedział się Emiliano Grodzki, który jest założycielem i zarazem dyrektorem generalnym firmy Bitfarms.

Strategia firmy Bitfarms polega na zgromadzeniu jak największej ilości Bitcoinów po jak najniższej cenie i w jak najkrótszym czasie, aby mogli na tym skorzystać akcjonariusze.

„Our guiding company strategy at Bitfarms is to accumulate the most Bitcoin for the lowest cost and in the fastest amount of time for the benefit of our shareholders”.

Górnicy, którzy kupują BTC

Co ciekawe w grudniu ubiegłego roku Bitfarms wydobył około 363 BTC. Pomimo tego firma uznała, że w obecnej sytuacji opłaca się dokupić więcej Bitcoinów, czego efektem był zakup zrealizowany w pierwszym tygodniu stycznia 2022 r. Wydając około 43 000 000 USD na 1 000 BTC, uzyskano cenę 43 000 dolarów za Bitcoina.

W momencie pisania artykułu ostatni zakup Bitfarms przynosi firmie około 4% straty. Jeżeli jednak potwierdziłyby się prognozy typu Złoto 2.0 za 100 000 USD i Bloomberg: Bitcoin jest na dobrej drodze do 100 000 USD, to firma mogłaby osiągnąć ponad 130% zysku.

Przemyślana strategia wydobywania i inwestowania

Emiliano Grodzki dodaje, że jego firma stara się optymalizować alokację kapitału. Chodzi o to, że jeżeli spada cena BTC, a rosną ceny sprzętu do kopania Bitcoina, to w takim momencie Bitfarms lokuje gotówkę w krypto walucie.

„To that end, we continually optimize our capital allocation. With the dip in BTC while mining hardware prices remain high, we seized the opportunity to move cash into BTC”.

Przy okazji potwierdził, że Bitfarms podtrzymuje plany uzyskania 8 exahashy na sekundę do końca 2022 r.

„We continue to be committed to executing our operational growth strategy and delivering our goal of 8 exahash/second by the end of 2022”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze