Złoto 2.0 za 100 000 USD

5 824

Założyciel Nexo Antoni Trenchev to kolejna osoba, która nie tylko porównała BTC do złota, ale nawet określiła go jako lepszą wersję cennego kruszcu.

Dodatkowo według Trencheva kurs Bitcoina może już w pierwszym półroczu 2022 r. osiągnąć długo wyczekiwane 100 000 USD.

Bitcoin jako złoto 2.0

Swoimi prognozami związanymi z ceną Bitcoina Antoni Trenchev podzielił się podczas rozmowy z CNBC. Według niego na wzrost kursu BTC mogą wpłynąć dwie istotne rzeczy. W dodatku za każdym razem, gdy większość inwestorów zaczyna spisywać Bitcoina na straty, kryptowaluta przynosi duże zyski.

Tak było w 2020 roku, gdy jego wartość wrosła o prawie 1000%. W 2021 r. kurs kryptowaluty odnotował kolejny wzrost o 63%. Jestem byczo nastawiony do Bitcoina. Myślę, że osiągnie 100 000 USD w tym roku, prawdopodobnie jeszcze w pierwszej połowie.

„Every time investors in the broader community write off Bitcoin, it outperforms significantly. This has been the case in 2020 when it rallied close to a 1000%, and on top of that, it rallied another 63% (in 2021). I’m quite bullish on Bitcoin. I think it’s going to reach 100k this year, probably by the middle of it”.

Co przemawia za dalszymi wzrostami Bitcoina?

Za kluczowe argumenty przemawiające za szansą na dalsze wzrosty najstarszej kryptowaluty założyciel Nexo uważa przede wszystkim to, że wciąż ma miejsce adopcja BTC ze strony klientów instytucjonalnych, które po cichu zwiększają ilość posiadanych Bitcoinów. Do tego dochodzą makroekonomiczne realia i tani pieniądz, co jest korzystne dla kryptowalut. Dodał również, że są one zabezpieczeniem przed inflacją i złotem 2.0.

„We see institutional adoptions persevere quietly companies building out their treasuries filling it with Bitcoin. And also, the broader theme of macroeconomic realities and cheap money, in my opinion, is here to stay, which is great for crypto, which is an inflation hedge and gold 2.0”.

Co sądzisz o Bitcoinie jako o złocie 2.0? Czy rzeczywiście cyfrowe aktywo jest lepsze niż złoty kruszec?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze