Bloomberg: Bitcoin jest na dobrej drodze do 100 000 USD

6 967

Autorzy niedawnego raportu Bloomberg Intelligence twierdzą, że bitcoin pozostaje na dobrej drodze do 100 000 USD.

Pomimo spadku o prawie 30% od wyznaczonego w listopadzie ATH, droga bitcoina do osiągnięcia wyceny na poziomie 100 000 USD ma pozostawać niezagrożona. W raporcie stwierdzono, że jest mało prawdopodobne, aby hossa BTC została zatrzymana. Za utrzymanie ceny w tendencji wzrostowej odpowiedzialny ma być stały wymiar podaży BTC.

„Kluczowym pytaniem, przed jakim stoi bitcoin w obliczu początku 2022 r., jest to, czy osiąga szczyt, czy po prostu konsoliduje rynek byka” – czytamy w raporcie. „Wierzymy, że to drugie i widzimy, że wiodąca kryptowaluta jest na dobrej drodze, aby stać się globalnym cyfrowym zabezpieczeniem na świecie […]”.

W raporcie podkreślono również, w jaki sposób tegoroczne korekty sprawiły, że aktywo stało się silniejsze, a hossa zdrowsza. Bitcoin przetrwał chiński zakaz wydobycia i zdołał osiągnąć nowe maksima. Wskaźnik hash rate sieci również osiągnął ostatnio nowy rekord wszech czasów, potwierdzając wyjątkową odporność protokołu.

Ograniczona podaż BTC kluczem do wzrostu ceny kryptowaluty

„Bitcoin wydaje się być na trajektorii na 100 000 USD. Uważamy, że jest to raczej kwestia czasu, zwłaszcza ze względu na ekonomiczne podstawy rosnącego popytu w stosunku do malejącej podaży.”

Według raportu, wraz ze spadkiem emisji BTC i wzrostem świadomości uczestników rynku – cena wzrośnie, a zmienność zmaleje.

Co więcej, do zwiększenia wymiaru akceptacji BTC wśród niektórych typów inwestorów, może przyczynić się większa przejrzystość regulacyjna w USA. W raporcie stwierdzono, że przyszły rok może być w tej kategorii kluczowy.

Ważną rolę może także odegrać polityka pieniężna zwłaszcza, jeśli dodruk dolara prowadzony przez Rezerwę Federalną doprowadzi do krachu na giełdzie:

„Główną siłą, która odwróciła oczekiwania co do zaostrzenia polityki Rezerwy Federalnej w 2022 r., jest krach na giełdzie, co może okazać się korzystne dla bitcoina” – napisano w raporcie.

„Jeśli rynek akcji spadnie, bitcoin stanie w obliczu początkowych trudności. W zakresie, w jakim spadające ceny akcji wywierają presję na rentowność obligacji i zachęcają do większej płynności banku centralnego, kryptowaluta może okazać się jednak głównym beneficjentem sytuacji na giełdzie.”

Bloomberg dodał, że stała podaż bitcoina, wspierana przez zmniejszającą się co cztery lata wysokość nagrody dla górników za wydobycie nowego bloku, może ponownie pomóc kryptowalucie przewyższyć ceny akcji i dać jej przewagę nad tym rynkiem.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze