Grayscale poszerza ofertę o Solana Trust

Solana cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem ze strony inwestorów oraz użytkowników, co potwierdza dzienna liczba aktywnych portfeli na poziomie 200 000. Nic więc dziwnego, że Grayscale postanowiło poszerzyć swoją ofertę o Solana Trust.

Dzięki temu klienci instytucjonalni będą mogli łatwo uzyskać pośrednią ekspozycję na SOL.

Instytucje chcą mieć w portfelu SOL

Już w połowie września opisywaliśmy, że instytucje mają coraz większy apetyt na Solanę. W pewnym momencie prawie 87% wpływów pochodzących od klientów instytucjonalnych dotyczyło SOL. W dodatku miliarder Sam Bankman-Fried nie tylko wierzy w to, że Solana może odnieść duży sukces, ale również uważa, że może odmienić cały sektor DeFi (więcej informacji znajdziesz w artykule: Czy Solana stanie się liderem DeFi?).

Grayscale Investments wprowadza Solana Trust

Informacja o rozszerzeniu oferty o Solana Trust, który pozwala uzyskać ekspozycję na SOL, pojawiła się na oficjalnym koncie @Grayscale w serwisie Twitter: klasa aktywów cyfrowych rośnie, a my wraz z nią rozszerzamy naszą ofertę. Zyskaj ekspozycję na SOL, natywny token Solana.

„The digital asset class is growing, and we’re expanding our offerings along with it! 

Gain exposure to $SOL, the native token of the @Solana network, 
through new Grayscale #Solana Trust”.

Czy kurs SOL może wzrosnąć do 300 USD?

Aktualny kurs SOL wynosi 213,54 USD, a podczas ATH z 6 listopada cena sięgnęła prawie 260 dolarów. Wielu inwestorów ma bycze nastroje i wierzy, że w niedalekiej przyszłości SOL może kosztować nawet 300 dolarów. Oznaczałoby to ponad 40% wzrost, co jak na rynek kryptowalut wydaje się bardzo prawdopodobne.

Co przemawia za inwestowaniem w SOL?

W przypadku inwestowania w SOL nie można mówić o spekulowaniu, ponieważ w przeciwieństwie do wielu popularnych projektów, blockchain Solana jest bardzo wydajny i szybki, a transakcje wyjątkowo tanie. W dodatku hodlerzy SOL mogą stakować swoje kryptowaluty i dzięki temu korzystać z atrakcyjnego oprocentowania.

Co sądzisz o inwestowaniu w kryptowaluty za pośrednictwem funduszy?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze