Czy Solana stanie się liderem DeFi?

CEO giełdy FTX Sam Bankman-Fried uważa, że w przyszłości Solana może stać się najważniejszą zdecentralizowaną platformą finansową, co pozwoli jej konkurować z Ethereum.

Tym, co według miliardera działa na korzyść Solany jest unikalna technologia oraz możliwość przetwarzania milionów transakcji na sekundę. Dodatkowo przejęcie pozycji lidera DeFi mogłoby przyczynić się do wzrostu ceny SOL.

Sam Bankman-Fried wierzy w Solanę

CEO popularnej giełdy uważa, że zarówno załamania rynku, jak i hossy wciąż będą występowały. Jednocześnie niektóre projekty powinny przetrwać takie cykle. Najprawdopodobniej będą to kryptowaluty związane ze skalowalnymi projektami, co z czasem umożliwi masową adopcję.

Uważam, że skalowanie jest jednym z najważniejszych elementów (Solany), zwłaszcza jeżeli sieć będzie się rozrastała i skalowanie zacznie odgrywać kluczową rolę. (Solana) ma potencjał do hostowania aplikacji DeFi dla setek milionów, a nawet miliardów ludzi. Do tego dochodzi gigantyczny ekosystem.

„Yeah, I think that is one of the most compelling parts is that it has the potential to scale to the place where things are needing to scale if blockchain gets huge. And it has the potential to host DeFi applications for hundreds of millions to billions of people on top of it with a giant composable ecosystem”.

Sam Bankman-Fried zastrzegł jednak, że nie ma pewności, czy taki scenariusz rzeczywiście będzie miał miejsce, ale istnieje szansa, że może się spełnić.

„Again, that’s not saying necessarily will happen, but it could happen”.

Uwaga na meme coiny!

Miliarder przestrzegł jednocześnie przed popularnymi ostatnio meme coinami, których kursy mogą najbardziej spaść, zwłaszcza jeżeli nie ma sensownych przypadków ich użycia. Tym samym za najbezpieczniejsze uznał projekty z oddaną społecznością oraz te, których rzeczywiście można używać.

Cały sektor kryptowalut może w najbliższych latach zaliczyć według CEO giełdy FTX ogromny wzrost, do czego prawdopodobnie przyczynią się inwestycje klientów instytucjonalnych (zobacz również: Instytucje mają coraz większy apetyt na Solanę).

Co sądzisz o Solanie? Czy rzeczywiście ma szansę na dalsze wzrosty?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze