Fundacja Dogecoin chce wykorzystać satelity Starlink

Fundacja Dogecoin pracuje nad wykorzystaniem systemu Starlink do offline’owych transakcji DOGE.

Dzięki temu użytkownicy popularnego meme coina mogliby korzystać z niego nawet w tych miejscach, gdzie nie ma dostępu do internetu.

Kolejna szansa dla DOGE

W ostatnim czasie Elon Musk kupił 9,2% akcji Twittera, a następnie wyraził chęć przejęcia całej firmy. Jeżeli rzeczywiście doszłoby do sfinalizowania transakcji, to zdaniem wielu osób będzie to miało korzystny wpływ na kurs Dogecoina. W końcu miliarder wielokrotnie udowadniał, że wierzy w DOGE, więc kryptowaluta mogłaby zostać oficjalnie włączona do ekosystemu Twittera.

Informacja o pracach nad wykorzystaniem satelitów systemu Starlink do obsługi transakcji z użyciem Dogecoin to kolejna szansa dla meme coina i zarazem byczy sygnał dla inwestorów. Co ciekawe w tym przypadku również pojawia się postać Elona Muska.

Dogecoin i Starlink

Starlink to stworzony przez SpaceX system satelitarny, którego celem jest zapewnienie dostępu do internetu w każdym miejscu na ziemi (zobacz również: Elon Musk podbija kosmos! Co to znaczy dla kryptowalut?).

To właśnie z tą siecią ma się łączyć RadioDoge, dzięki czemu płatności z wykorzystaniem DOGE będą możliwe nawet tam, gdzie nie istnieje infrastruktura niezbędna do uzyskania połączenia z internetem. Oprócz rozwijania RadioDoge Fundacja Dogecoin pracuje również nad projektem Gigawallet.

Za co odpowiada Fundacja Dogecoin?

Zgodnie z oficjalną informacją, celem Fundacji Dogecoin jest dostarczanie projektów, które dadzą każdemu na planecie możliwość stworzenia portfela Dogecoin, aby korzystać z DOGE do płacenia za produkty i usługi, chcemy w pełni wykorzystać potencjał Dogecoina, aby pozytywnie wpłynąć na życie ludzi z całego świata.

„By delivering projects which give everyone on the planet the ability to create a non-custodial Dogecoin wallet, to transact Dogecoin for goods and services, we aim to maximize the potential for Dogecoin to positively impact the lives of humans everywhere”.

Co sądzisz o pracach nad projektem, który polega na wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii związanej z internetem do obsługi transakcji z wykorzystaniem popularnego meme coina?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze