Vitalik Buterin uczestniczy w pracach nad Dogecoinem

4 919

Przejście Dogecoina na Proof-of-Stake (PoS) doskonale wpisuje się w obecne trendy związane z ekologią.

Zaskakujące jest jednak to, że swój udział w pracach związanych z przejściem DOGE z Proof-of-Work (PoW) na PoS potwierdził współtwórca Ethereum Vitalik Buterin.

Dogecoin przechodzi na PoS

Do tej pory Dogecoin działa w oparciu o Proof-of-Work (PoW), czyli rozwiązanie, które jest coraz częściej krytykowane w związku z rosnącym zużyciem energii elektrycznej oraz sprzętu górniczego (zobacz również: Czy Unia Europejska zakaże korzystania z metody proof-of-work?).

Nic więc dziwnego, że w ostatnim czasie wiele popularnych projektów zapowiedziało przejście na PoS. Wśród nich znalazł się również Dogecoin, który zamierza wdrożyć Proof-of-Stake. Dzięki temu nagradzani będą nie górnicy, ale użytkownicy stakujący swoje DOGE.

Udział Vitalika w tym przedsięwzięciu jest o tyle istotny, że w przyszłości Ethereum stanie się warstwą konsensusu, którą jeszcze do niedawna nazywano ETH 2.0 (szczegóły znajdziesz w artykule: ETH 2.0 zmienia nazwę na Consensus Layer). To sprawi, że druga najważniejsza kryptowaluta stanie się bardziej ekologiczna i szybsza, a osoby korzystające z rozwiązań DeFi będą mogły liczyć na niższe opłaty.

Fundacja Dogecoin poinformowała o nawiązaniu współpracy z Vitalikiem Buterinem, której celem jest umożliwienie wszystkim, nie tylko dużym graczom, na uczestnictwo w sposób, który będzie ich nagradzał za wkład w utrzymanie sieci, a jednocześnie odwdzięcza się całej społeczności poprzez cele charytatywne.

„Allow everyone, not just the big players, to participate in a way that rewards them for their contribution to running the network, and at the same time gives back to the whole community through charitable causes”.

Oficjalnymi doradcami Fundacji Dogecoin są obecnie Billy Markus (współtwórca meme coina), Jared Birchall (współpracujący z Elonem Muskiem) oraz Vitalik Buterin. Serwis Finbold poinformował, że ostatni z nich zaproponował również opracowanie mostu ETH-DOGE, co mogłoby przyczynić się do przyśpieszenia transakcji na blockchainie Dogecoin.

Tego typu współpraca może za jakiś czas przyczynić się do zwiększenia zainteresowania DOGE, a co za tym idzie do wzrostu ceny altcoina. Przy okazji warto wspomnieć, że Steven Cooper przedstawił plan, który ma doprowadzić do ogromnego wzrostu ceny innego popularnego meme coina (zobacz również: Czy Shiba Inu może kosztować 0,01 USD?).

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze