Czy Coinbase (COIN) ma szansę na 100% wzrost?

1 260

Średnia docelowa cena akcji Coinbase (COIN) jest o ponad 100% wyższa niż aktualna, która w chwili pisania artykułu wynosi 147,29 USD. Czy oznacza to, że w najbliższych miesiącach warto pomyśleć o zainwestowaniu w akcje pierwszej giełdy kryptowalut, która weszła na giełdę papierów wartościowych NASDAQ?

Poniżej znajdziesz kilka informacji, które mogą ci pomóc w podjęciu decyzji.

Pierwsza giełda krypto na giełdzie

Na początku kwietnia ubiegłego roku Coinbase podała datę rozpoczęcia notowań swoich akcji na Nasdaq: 14 kwietnia 2021 r. W tym przypadku wszystko odbyło się zgodnie z planem i 14 kwietnia informowaliśmy, że akcje Coinbase debiutują na Nasdaq 52% wyżej niż cena referencyjna.

Chociaż cena referencyjna akcji Coinbase (COIN) wynosiła 250 USD, to początkowo handlowano nimi po cenie 381 USD. To natomiast sprawiło, że ówczesna wycena firmy zbliżyła się do 100 miliardów dolarów. W kolejnych miesiącach cena spadła do w okolice 225-230 USD. W listopadzie jednak kurs COIN ponownie przekroczył 340 USD, ale od tego czasu przez cały czas spada.

Aktualna wycena (147,29 USD) jest o ponad 61% niższa od tej, po której inwestorzy początkowo kupowali akcje giełdy. Analityk Dan Dolev z Mizuho wyznaczył ostatnio cenę 150 dolarów, czemu towarzyszyła rekomendacja neutralna.

Rośnie konkurencja dla giełdy Coinbase

Swój brak entuzjazmu wobec akcji pierwszej giełdy kryptowalut, która weszła na NASDAQ, analityk tłumaczy szybko rosnącą konkurencją. Chodzi przede wszystkim o giełdy FTX i Crypto com.

W ostatnim miesiącu akcje COIN można było kupić zarówno poniżej 147 USD, jak i powyżej 206 dolarów, co dodatkowo utrudnia znalezienie dobrego punktu wejścia w inwestycję.

Zaniżona cena akcji COIN

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że mediana obliczona na podstawie prognoz szesnastu ekspertów z Wall Street wynosi 296,53 USD, a maksymalna cena to nawet 500 dolarów.

Również ewentualny wzrost kursu BTC mógłby przełożyć się na wycenę akcji COIN. Wpływ na akcje może mieć też to, że już niedługo Coinbase uruchomi własną platformę NFT.

Co sądzisz o aktualnym kursie akcji COIN?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze