Coinbase podała datę rozpoczęcia notowań swoich akcji na Nasdaq

3 145

Po wielu spekulacjach, znamy wreszcie datę premiery wejścia Coinbase na giełdę.

Giełda kryptowalut Coinbase ogłosiła, że SEC zatwierdziła propozycję publicznego, bezpośredniego notowania swoich akcji pod tickerem „COIN”. Handel rozpocznie się 14 kwietnia 2021 roku na Nasdaq Global Select Market.

Rokowania są dobre

W innym komunikacie prasowym Coinbase ogłosiła również, że 6 kwietnia przeprowadzi telekonferencję w celu omówienia wyników finansowych I kwartału 2021 r.

Oczekuje się, że będą one pozytywne, ponieważ rynek kryptowalut jako całość zaliczył doskonały pierwszym kwartał, a poziom zainteresowania detalicznego był najwyższy od lat.

Coinbase wydaje się być przekonane o swojej zdolności do przyciągnięcia wystarczającej liczby zainteresowanych inwestorów. Przyjęty proces inicjacji notowań drogą bezpośrednią różni się od IPO tym, że firma nie wyemituje nowych akcji. Zamiast tego wprowadzi na giełdę te istniejące.

Ma to dwie zalety. Po pierwsze, nie osłabia to istniejących akcji i aktualnej pozycji akcjonariuszy. Obecny akcjonariusz sprzedaje wszystkie sprzedane akcje. Po drugie, nie wymaga to od gwarantów z banków inwestycyjnych sprzedawania akcji swoim klientom w zamian za rekompensatę.

Strategia bezpośredniego notowania Coinbase jest ryzykowna. Jeśli COIN zderzy się ze zbyt małym zainteresowaniem, akcje szybko stracą na wartości.

Jeśli jednak akcje poradzą sobie dobrze, obecni akcjonariusze Coinbase będą mogli sprzedawać je po bardzo wysokich cenach, ponieważ podaż nowych akcji będzie znacznie mniejsza niż w przypadku tradycyjnej oferty publicznej. W środku bezprecedensowej hossy może to okazać się dla Coinbase niezwykle lukratywną strategią.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze