JPMorgan: Detaliści kupują więcej BTC niż instytucje

3 438

Według badań przeprowadzonych przez strategów z amerykańskiego banku inwestycyjnego JPMorgan Chase, traderzy detaliczni mają coraz większy apetyt na zakupy BTC. Kupują duże ilości BTC za pośrednictwem PayPal i Square.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia

Dane JPMorgan sugerują, że inwestorzy detaliczni kupili w tym kwartale ponad 187 000 bitcoinów za pośrednictwem PayPal i Square. Analitycy banku szacują, że w tym samym okresie czasu, instytucje kupiły 173 000 BTC.

Aby przedstawić swoje wnioski, bank przeanalizował przepływy funduszy z platform detalicznych i ośrodków instytucjonalnych, takich jak Chicago Mercantile Exchange, a także ogłoszenia z obozów dużych funduszy, dotyczące zakupów BTC.

Starszy analityk rynku w Oanda Corp, Ed Moya, przypisał największe zasługi w zakresie zwiększenia zaangażowania detalistów mediom społecznościowym, obecnemu szaleństwu NFT i wypłatom pakietów stymulacyjnych w USA:

„Teraz, dzięki napędzanemu przez Reddit szaleństwu giełdowych memów i nowościom, takim jak rekordy w zakresie cyfrowych dzieł sztuki, traderzy detaliczni – niektórzy uzbrojeni teraz w czeki stymulacyjne o wartości 1400 dolarów – przejmują kontrolę”.

Moya dodał, że podczas gdy udział w niektórych głośnych akcjach społecznych „spalił” wielu traderów, sentyment wokół bitcoina pozostał „przytłaczająco byczy” i stał się „chlebem powszednim” podczas pandemii.

Inwestor detaliczny „ma się dobrze”

Brian Vendig, prezes MJP Wealth Advisors, zasugerował, że popyt detaliczny był napędzany przez strach przed przegapieniem okazji inwestycyjnej (zjawisko popularnie określane mianem FOMO) po ostatniej fali inwestycji instytucjonalnych w BTC.

Dane od Glassnode wydają się potwierdzać, że inwestorzy detaliczni mają się dobrze. 15 marca Glassnode odnotował skok netto nowych jednostek wchodzących w rynek bitcoina w tym roku:

„To mocna wskazówka, że ​​nowi inwestorzy detaliczni wkraczają w tę przestrzeń”.

JPMorgan Chase uruchamia produkt inwestycyjny oparty o koszyk największych hodlerów BTC

Jak informowaliśmy Was w ubiegłym tygodniu, JPMorgan Chase zaprojektował nowy instrument dłużny, który zapewnia inwestorom bezpośrednią ekspozycję na koszyk firm skoncentrowanych na kryptowalutach, zgodnie z nowym zgłoszeniem w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Koszyk ekspozycji na kryptowaluty od JPMorgan Chase (marzec 2021 r.) jest opisywany jako „koszyk o nierównej wadze składający się z 11 akcji referencyjnych spółek notowanych na giełdzie w USA”, które prowadzą działalność bezpośrednio i pośrednio związaną z kryptowalutami.

Więcej na ten temat przeczytacie w poniższym wpisie:

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze