Czy Bitcoin wciąż ma szansę osiągnąć ATH?

4 947

Pomimo spadku poniżej psychologicznej bariery 50 000 USD nie brakuje głosów, że to tylko przejściowa korekta. Jeżeli więc ktoś nie poniósł strat wraz z inwestorami, których dotknęła ogromna likwidacja kontraktów terminowych na BTC, nie powinien porzucać byczego nastawienia.

Jedną z popularnych osób, które wierzą w odbicie kursu, jest PlanB.

CZ na temat dzisiejszych spadków

Również Salwador wierzy, że cena BTC prędzej czy później wzrośnie.
W przeciwnym razie dzisiejszy zakup (więcej informacji znajdziesz wa artykule: Kurs Bitcoina spada, a Salwador kupuje) nie miałby żadnego sensu.

CEO giełdy Binance Changpeng Zhao (CZ) przypomniał natomiast ponad 4,3 milionom obserwujących go osób, że w czasach, gdy BTC kosztował 3 000 USD (co miało miejsce jakieś dwa lata temu) każdemu większemu spadkowi kursu towarzyszyły artykuły typu „używany przez handlarzy narkotyków Bitcoin znowu spadł”.

„Not sure if you guys remember, when #btc was around $3000 (about 2 years ago), every dip was accompanied with articles like „#bitcoin, used by drug lords, crashed again”.

Co przemawia za byczymi nastrojami?

Wielu analityków łączy obecną sytuację między innymi ze strachem związanym z odkryciem nowego wariantu wirusa oraz tym, że sytuacja Evergrande wciąż nie została rozstrzygnięta (zobacz również: Coraz więcej obaw związanych z Evergrande).

Popularny analityk PlanB zwraca jednak uwagę na to, że w 2017 roku kilka razy odnotowano spadki kursu w przedziale od 29 do 38%, a i tak BTC ostatecznie osiągnął ATH.

Analityk przypomniał również, że chociaż ostatnio pojawiła się pierwsza luka (Model stock-to-flow bitcoina zaliczył pierwsze pudło?), to jego model sprawdza się już od marca 2019 r.

Bitcoin Rainbow Chart i Crypto Fear & Greed Index

Według wykresu Bitcoin Rainbow Chart aktualnie powinien mieć miejsce HODL!, co oznacza, że cena nie jest na tyle wysoka, aby warto było sprzedawać, a jednocześnie nie jest wystarczająco niska, aby można było rzucić się w wir zakupów.

Crypto Fear & Greed Index wskazuje natomiast na Extreme Fear (ekstremalny strach), co niektórzy mogą uznać za dobry czas na zakupy.

Jakie są twoje prognozy związane z kursem BTC? Czy jest szansa na to, że w najbliższym czasie uda się osiągnąć ATH?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze