Coraz więcej obaw związanych z Evergrande

6 441

Obawy związane z pęknięciem chińskiej bańki nieruchomości, za którą odpowiada stojący na skraju bankructwa gigant Evergrande, przełożyły się dzisiaj na duże wyprzedaże.

O ile jednak zwolennicy kryptowalut (w tym popularny PlanB) uważają, że w dłuższej perspektywie może to korzystnie wpłynąć na kurs Bitcoina, na razie nastroje inwestorów są dalekie od optymizmu.

Evergrande – czarny łabędź 2021 roku

Bankructwo Evergrande stanie się czarnym łabędziem 2021 roku, czyli wydarzeniem, którego nie dało się przewidzieć, a które będzie miało negatywny wpływ na gospodarkę.

Problem w tym, że prawdopodobnie nie skończy się na chińskiej gospodarce, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę, jak wiele branż jest uzależnionych od chińskich firm. Upadek Evergrande początkowo wpłynie przede wszystkim na banki i spółki, w których firma jest zadłużona. Te jednak mogą szybko „zarazić” swoich kontrahentów.

W ramach przypomnienia: jeżeli nie wiesz, czym jest Evergrande i dlaczego problem chińskiego dewelopera może negatywnie wpłynąć na tradycyjne rynki (a zarazem przyczynić się do wzrostu kursu BTC), zajrzyj do artykułu Evergrande | Nowe Lehman Brothers i prawdziwy powód wojny Chin z Bitcoinem?

Wpływ Evergrande na giełdy

Oprócz giełd kryptowalut, gdzie w związku z obawami wynikającymi z nieuniknionego bankructwa Evergrande na większości wykresów dominowała dzisiaj czerwień, ucierpiały również tradycyjne giełdy akcji. Niezależnie więc od rynku, trudno dzisiaj znaleźć giełdę, na której najważniejsze indeksy wyświetlałyby się na zielono. Problem nie ominął również GPW: WIG20 spadł o 2,59%. Poziom niższy od dzisiejszego (który wynosi 2 272,52 punkty) ostatni raz odnotowano 20 sierpnia bieżącego roku.

Ile wynosi zadłużenie Evergrande?

Następstwo bankructwa Evergrande szybko odczują dotychczasowi pracownicy, których jest około 200 000. Dla porównania Google zatrudnia około 140 000 osób (dane z 2021 r.). Trudno jednak oczekiwać, że problem zostanie rozwiązany, skoro nominalne zadłużenie Evergrande wynosi 305 miliardów USD. Na tym tle nie robi nawet wrażenia zadłużenie Polski, które wynosi około 289 miliardów dolarów.

Dzisiejsze spadki na rynkach (nie tylko kryptowalutowych) to dobry moment, aby przypomnieć artykuł Załamanie rynku, początek bessy, a może koniec kryptowalut?

Jedno jest pewne: upadek Evergrande (co zdaniem wielu analityków jest nieuniknione) sprawi, że 2021 będzie kolejnym rokiem, w którym cały świat będzie musiał sobie radzić z następstwami chińskich błędów…

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze